Hoppa till innehåll

I tjänsten Haeavustuksia.fi finns utlysningar av statsunderstöd – infomöte den 17 maj 2022

Utgivningsdatum 20.4.2022 13.19 | Publicerad på svenska 20.4.2022 kl. 13.24
smörblommor på åkern

Visste du att utlysningarna om statsunderstöd i fortsättningen kommer att publiceras i en enda tjänst, där man också kan ansöka om understöd?

Statskontoret presenterar den nya tjänsten Haeavustuksia.fi vid ett infomöte som ordnas den 17 maj kl. 10.00–11.30. Infomötet är öppet för alla. En länk som gör det möjligt att delta i infomötet kommer senare att publiceras på infomötets webbplats: https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/haeavustuksia-fi-palvelun-esittelytilaisuus/ 

Infomötet spelas in och går att titta på senare.

Statskontoret ansvarar för att utveckla och upprätthålla webbtjänsterna för statsunderstöd samt för att stödja användningen av tjänsterna. I helheten ingår tre webbtjänster:
•    Haeavustuksia.fi
•    Hallinnoiavustuksia.fi
•    Tutkiavustuksia.fi.

Webbtjänsterna gör det smidigare att ansöka om och bevilja statsunderstöd, både för dem som ansöker understöd och för dem som beviljar understöd. 

Mer information om de nya webbtjänsterna för statsunderstödsverksamheten:
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/statsunderstodstjanster/#allmant