Hoppa till innehåll

Genomförandet av EU:s program för samarbete över de yttre gränserna med Ryssland avbryts

Utgivningsdatum 7.3.2022 12.50 | Publicerad på svenska 15.3.2022 kl. 9.27

Finansieringsavtalen för ENI CBC-programmen Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland–Ryssland har frysts och programsamarbetet har ställts in.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan Finland och Ryssland har stötts under programperioden 2014–2020 via tre av EU:s program för samarbete över de yttre gränserna (Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland–Ryssland). Motsvarande tre program har varit under beredning också för programperioden 2021–2027. Programmen för samarbete över de yttre gränserna delfinansieras med medel från både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och finansieringsinstrumentet för EU:s yttre förbindelser (ENI/NDICI).

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat verksamhetsmiljön för EU:s program för samarbete över de yttre gränserna vid gränsen mellan Finland och Ryssland. Samarbetet mellan Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland–Ryssland inom ramen för ENI CBC-programmen (2014-2020) har ställts in. Beredningen av programmen för perioden 2021–2027 förs inte framåt.

 

EU-kommissionen har stoppat finansieringsavtalen för ENI CBC-programmen, vilket stoppar genomförandet av programmen med Ryssland. Finlands och kommissionens gemensamma mål är en så kontrollerad nedläggning av de nuvarande programmen som möjligt så att stödtagarna och de förvaltande myndigheterna i EU-programmet så lite som möjligt lider av situationen.

Ytterligare information:

Tuulia Väliheikki, specialsakkunnig (email: [email protected], tfn: 0295 047 286) och Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman (email: [email protected], tfn: 0295 064 922)