Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordade överföring av medel från EU:s program för samarbete över de yttre gränserna till program för samarbete över de inre gränserna

Utgivningsdatum 19.5.2022 16.20 | Publicerad på svenska 19.5.2022 kl. 16.25

Den 4 maj 2022 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott i ett skriftligt förfarande att medlen för regionutveckling 2022 (ca 9,5 miljoner euro) i EU:s regional- och strukturpolitiska program för samarbete över de yttre gränserna ska överföras till Interregprogram för samarbete över de inre gränserna. Orsaken till detta är Rysslands invasion av Ukraina.

Läs mer i pressmeddelandet.