Hoppa till innehåll

EU:s livsmedelshjälpsorganisationer samlades för att dryfta det framtida systemet med betalkort för ESF+

Utgivningsdatum 4.11.2022 15.24
Pressmeddelande

Representanter för de åtta nuvarande partnerorganisationerna för EU:s livsmedelshjälp (FEAD) samlades tisdagen den 25 oktober för att med arbets- och näringsministeriet och Livsmedelsverket diskutera genomförandet av det framtida materiella bistånd som ingår i ESF+-programmet. ESF+-fonden kommer i framtiden att finansiera åtgärder för att med hjälp av betalkort, rådgivning och vägledning stödja de mest utsatta personerna.

Organisationerna fäste särskild uppmärksamhet vid det praktiska genomförandet av den nya stödformen. Stödet ska nå ut till den som behöver bistånd, men inte heller för de organisationer som erbjuder mathjälp får genomförandet medföra en administrativ börda eller en risk som förhindrar att bistånd når fram till de fattiga människor som är beroende av biståndet.

Målet är att biståndet och de första betalkorten ska nå mottagarna i början av 2023.