Hoppa till innehåll

EU-fonderna syns på Europadagen – välkommen till Ode 9.5!

Utgivningsdatum 14.4.2023 16.05
Pressmeddelande
EU-lippu

Med hjälp av EU-fonderna utvecklas Finland och skapas en bättre vardag för alla. Den främjar sysselsättningen av människor, ökar jämlikheten inom utbildningen och bekämpar utslagning. Syftet med den är att öka regionernas konkurrenskraft och livskraft genom att möjliggöra landskapens innovationsverksamhet.

Med EU-finansiering startas finländska företags internationella framgångshistorier. Torvmarker som inte längre används för energiproduktion restaureras och företagare och arbetstagare inom torvbranschen får hjälp med att hitta nya arbetsmöjligheter. Vi alla drar nytta av EU-finansieringen! Genom projekt och företagsinvesteringar förbättras miljön, företagens verksamhet, finländarnas hobbymöjligheter, produceras högklassig mat och främjas säkerheten i samhället samt en effektiv hantering av migrationsfrågor.

Europeiska året för kompetens firas 2023. Men vad gör man konkret med finansieringen? På Europadagen får du svar på denna fråga när fem intressanta projekt berättar vad de har åstadkommit med hjälp av EU-finansiering.

Kom alltså och fira Europadagen med oss till Ode tisdagen den 9 maj 2023 kl. 9! De projekt som finansieras med EU-finansiering kommer fram kl. 15.30–16.00.