Hoppa till innehåll

Ett tillgängligt Mellersta Österbotten finansiering (ERUF) - öppen till 30.4.2024!

Utgivningsdatum 25.1.2024 9.07
Pressmeddelande

NTM-centralen i Mellersta Finland ansöker om medel för utvecklings- och investeringsprojekt för befrämjande av förutsättningarna för SM- och turismföretag gällande utveckling av vägtransporter samt gång- och cykeltrafik (lätta transporter).

Åtgärderna i det specifika målet kommer att förbättra och modernisera de vägtransport- och logistikförbindelser som är viktiga för konkurrenskraften för ovan nämnda SM-företag, kopplingen mellan olika förflyttnings- och transportformer, vägtrafikleder och tjänster som utvecklar näringslivet och verksamhetsmiljöerna för SMF, förbindelseleder för gång och cykel samt trafiksäkerhet. 

Bekanta dig med de öppna utlysning: eura2021.fi

Rådfråga en sakkuning! Kontaktuppgifterna till våra regionala experter finns på webbplatsen strukturfonder.fi. 

Norra Finland Västra Finland