Hoppa till innehåll

Ett tillgängligt Mellersta Österbotten finansiering (ERUF): 6.6.–30.9.2023

Utgivningsdatum 7.6.2023 16.13
Pressmeddelande
Ett mer tillgängligt Mellersta Österbotten ERUF-ansökning öppen 6.6.–30.9.2023, EU-flagga med text Medfinansieras av Europeiska unionen och ikon med en lastbil.

NTM-centralen i Mellersta Finland ansöker om medel för utvecklings- och investeringsprojekt för befrämjande av förutsättningarna för SM- och turismföretag gällande utveckling av vägtransporter samt gång- och cykeltrafik (lätta transporter).

Åtgärderna i det specifika målet kommer att förbättra och modernisera de vägtransport- och logistikförbindelser som är viktiga för konkurrenskraften för ovan nämnda SM-företag, kopplingen mellan olika förflyttnings- och transportformer, vägtrafikleder och tjänster som utvecklar näringslivet och verksamhetsmiljöerna för SMF, förbindelseleder för gång och cykel samt trafiksäkerhet.

Bekanta dig med de öppna utlysning: EURA2021

Rådfråga en sakkuning! Kontaktuppgifterna till våra regionala experter finns på webbplatsen strukturfonder.fi. 

Norra Finland Västra Finland