Hoppa till innehåll

Ett lättfattligt sammandrag av resultaten från föregående programperiod har publicerats

Utgivningsdatum 16.1.2023 16.43
Pressmeddelande

Rapporten ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020: Resultaten från Finlands strukturfondsprogram” har nu publicerats i statsrådets publikationsarkiv. Den ger en översikt över resultaten från programperioden på ett koncist och förenklat sätt utifrån indikatorer, bedömningar och expertintervjuer.

Rapporten finns på adressen: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164535.