Hoppa till innehåll

ESF+-utlysning för akut strukturförändring i Nystadsregionen med omnejd 25.10.–27.11.2023

Utgivningsdatum 25.10.2023 12.31
Pressmeddelande
ESF+ utlysning för akut strukturförändring i Nystadsregionen med omnejd 25.10.–27.11.2023, EU-flaggan med text Medfinansieras av Europeiska unionen och ikon med hand och stapeldiagram.

NTM-centralen i Mellersta Finland inleder en utlysning om bidrag från Europeiska socialfonden plus (ESF+) i Egentliga Finlands region. Finansieringen är avsedd för genomförandet av handlingsplanen för akut strukturförändring (ASF) i Nystadsregionen med omnejd, i synnerhet för att främja sysselsättningen av personer med främmande språk som modersmål.

Tillgängliga prioriteter och specifika mål är: Prioritet: 4 Ett sysselsättande, kunnigt och inkluderande Finland, Specifikt mål: 4.1 Vägar till arbete
I linje med handlingsplanen för akut strukturförändring (ASF) i Nystadsregionen kommer finansieringen att riktas till:

  • att hitta nya sysselsättnings möjligheter och dolda jobb 
  • rekryteringsrelaterade rådgivnings- och vägledningstjänster för företag 
  • stödja arbetslösa och vid behov permitterade, samt synliggöra kompetens – syftet är att förebygga långtidsarbetslöshet  
  • stödja nyanställda och arbetsgivare i början av och under arbetsförhållandet

Läs mer om utlysningen

Du kan bekanta dig med den tillgängliga finansieringen och dess stående kostnadsmodeller och övrig mer detaljerad information i meddelandet om utlysning.

Kontakta oss

Tilläggsinformation ges vid behov av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF):
Kontaktuppgifter (strukturfonder.fi)

Följ oss även på sociala medier

X (Twitter) @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
Instagram @elykeskisuomi 

Västra Finland