Hoppa till innehåll

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i Åbo stad

Utgivningsdatum 15.5.2023 0.30
Pressmeddelande
Haku on avoinna

Nylands förbund öppnar i samarbete med Åbo stad ansökningsomgången för ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling. Utlysningen söker ERUF-projekt som gäller prioriteringarna för hållbar stadsutveckling i Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och prioriteringarna i Åbos ekosystemavtal för innovationsverksamhet.

Genom ekosystemavtalet för innovationsverksamhet mellan Åbo stad och staten stärks skapandet av attraktiva kompetenskluster och innovationsmiljöer samt finländska aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.  

Centrala metoder för att uppnå målen är stadsutvecklingsprojekt som fungerar som försöksplattformar, innovativa offentliga upphandlingar, utnyttjande av forskningsresultat, nya affärsverksamhetsekosystem, uppstartssamfund samt en starkare kompetens med hjälp av internationella experter. Den bärande tanken med ekosystemavtalen är innovativa städer som vill vara föregångare och som utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen, den nya tekniken och klimatneutraliteten medfört och sätter fart på förnyelse i näringslivet och en hållbar stadsutveckling.

Stadens ledningsgrupp lägger fram ett förslag om de projekt som ska finansieras. Nylands förbund, som är finansierande myndighet, fattar de juridiska finansieringsbesluten för projekten. Nylands förbund ger också handledning i fråga om projektförvaltning och ansökan om stöd. Information om projektens innehåll ges av stadens kontaktpersoner.

Ansökningarnas närmare innehåll framgår av ansökningsannonsen som finns i EURA 2021-systemet. Ansökningsomgången för Åbo stad är öppen fram till 19.6. Det finns 1,06 miljoner euro att dela ut.


Ytterligare upplysningar:

Nylands förbund
Hanna Laaksonen, sakkunnig, 040 574 8930, [email protected] 
Pirjo Jokinen, sakkunnig, 040 662 4918, [email protected] 
Tiina Huotari, programdirektör, 040 041 8029, [email protected] 

Åbo stad
Noora Orvasto, specialsakkunnig, 040 5847194, [email protected] 
Anna Kivinen, projektdirektör, 040 652 9765, [email protected]


Inom helheten Innoverande städer och samhällen förverkligas hållbar stadsutveckling och ekosystemavtal. Innostäder stärker sin kompetens och sina samarbetsnätverk under temana grön omställning, digital teknologi och välfärd. Innostäderna skapar världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030. Hållbar stadsutveckling | Strukturfonder 


 

Södra Finland