Hoppa till innehåll

Den tredje ansökningsperioden 2024 för understöd för utvecklande av företag (ERUF) i Västra Finland till den 30.8.2024

Utgivningsdatum 3.6.2024 9.13
Pressmeddelande
Text i foto: Västra Finland. Trejde ansöknings- omgången 2024 för företagsfinansiering  (ERUF) är öppen 3.6.-30.8.2024! Logon: Medfinansieras av Europeiska unionen. NTM-centralen. www.strukturfonder.fi.

Den trejde ansökningsperioden 2024 för understöd för utvecklande av företag i Västra Finland är öppen 2.6.-30.8.2024. Finansiering kan sökas i följande landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Vilka specifika mål som kan sökas varierar beroende på landskap.

 

Bekanta dig med de öppna utlysningarna

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansiering (pdf)

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.

Du kan hitta alla planerade ansökningsperioderna i Västra Finland för året 2024 på sajten Företagsfinansiering i Västra Finland.

Rådfråga en sakkunnig!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finland elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Du får också hjälp av våra regionala experter (Finansierinsgsexperter), vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler!

LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus
@elykeskisuomi och @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen rakennerahastot och @Rakennerahastot

Norra Finland Västra Finland