Hoppa till innehåll

Den tredje ansökningsomgången för understöd av utvecklande av företag (ERUF) utlyses i Västra Finland

Utgivningsdatum 1.6.2023 14.18
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka, Understöd för utveclande av företag (ERUF), Västra Finland öppen 1.6. - 31.8.2023, EU-flanggan med  ock ikon med miniräknare.

Den tredje ansökningsomgången för understöd för utvecklande av företag har idag utlysts i Västra Finland. Ansökan är öppen till den 31.8.2023. Under denna ansökningsomgång kan finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) sökas i Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland.

Bekanta dig med de öppna utlysningarna  (EURA2021)

Mellersta Finland, verksamhetslinjer 1.3. ja 2.3.
Birkaland, verksamhetslinjer 1.3., 2.1. ja 2.3.
Satakunta, verksamhetslinjer 2.1. ja 2.3. 
Egentliga Finland verksamhetslinje 1.3.

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansieringn (pdf, på finska). 

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.
Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.
 

Rådfråga en sakkunning!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Du får också hjälp av våra regionala experter, vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Västra Finland