Hoppa till innehåll

Den sista ansökningsperioden 2023 för understöd för utvecklande av företag (ERUF): Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland och Birkaland

Utgivningsdatum 1.11.2023 11.24
Pressmeddelande
Understöd för utvecklande av företag (ERUF), ansökningsperiod nr 5, i Västra Finland: Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Egentliga Finland och Birkaland  öppen 1.11.–31.12.2023 EU-flaggan med text Medfinansieras av Europeiska unionen och  en ikon med ett diagram och en fickkalkylator.

Den femte och sista ansökningsperioden 2023 för understöd för utvecklande av företag i Västra Finland är 1.11.–31.12.2023. Notera: utlysning i Birkaland öppnar 2.11.2023. Det finns ingen öppen utlysning i Satakunta denna gång.

Bekanta dig med de öppna utlysningarna  (EURA2021)

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansieringn (pdf, på finska). 

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.


Rådfråga en sakkunnig!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Du får också hjälp av våra regionala experter, vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler! 

X (Twitter) @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
Instagram @elykeskisuomi 

Norra Finland Västra Finland