Hoppa till innehåll

Den första ansöningsomgången 2024 för företagsfinansiering av FRO / JTF-fonden som främjar grön omställning i Västra Finland

Utgivningsdatum 15.1.2024 12.29
Pressmeddelande
Västra Finland: Första ansökningsomgången 2024 för företagsfinansiering FRO / JTF 15.1.–28.3.2024. EU-flaggan med text Medfinansiering av Europeiska unionen, Närings-, trafik- och miljöcentralen logo och ett foto av en snöig skog

Den första ansökningsomgången 2024 för företagsfinansiering av Fonden för en rättvis omställning (Just Transition Fund) FRO / JTF är i Västra Finland 15.1.–28.3.2024.

Understöd beviljas för projekt som bedöms ha en betyande inverkan på företags tillväxt eller förnyelse, internationalisering, produktivitet eller digitala affärsverksamhet. Utvecklings- och investeringsprojekt ska i regel vara genomförda före 2026.

Bekanta dig med de öppna utlysningarna

I Västra Finland beviljas finansiering av NTM-centralen i Mellersta Finland, och sökande kan vara små och medelstora företag. Ansökan görs genom systemet EURA2021. Finansiering kan sökas i följande landskap i Västra Finland: 

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. På börjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.
Innan du ansöker rekommenderar vi att du bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansiering  och regionala omställningsplaner.

Vad är FRO / JTF? 

Även om FRO / JTF finansiering förmodligen redan är bekant från tidigare ansökningsomgångar, låt oss upprepa det igen: 

Fonden för rättvis omställning är en finansieringsform avsedd för regioner som minskar användningen av torv och främjar grön omställning. Bakgrunden är EU-ländernas mål att uppnå klimatneutralitet före 2050. FRO / JTF -finansieringen ska alltså stödja diversifiering av den regionala näringsstrukturen och utveckling av nya möjligheter till affärsverksamhet. Åtgärderna ska främja grön omställning genom att stödja förnyelse av affärsverksamheten samt näringslivsorienterad forskning, utveckling och innovation. 

Finansieringen har en bred inriktning på olika branscher för utveckling av små och medelstora företag och för deras investeringar. I fokus står bland annat nya tekniska lösningar för förnybar energi och energieffektivitet samt åtgärder för restaureringen och den framtida användningen av torvbrytningsområdena.

Rådfråga en sakkunig

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering.
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Kontaktuppgifterna till våra regionala experter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler! 

LinkedIn @Keski-Suomen ELY-keskus
X (Twitter) @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
Instagram @elykeskisuomi 

Norra Finland Västra Finland