Hoppa till innehåll

Den andra ansökningsperioden 2024 för understöd för utvecklande av företag (ERUF) i Västra Finland till den 31.5.2

Utgivningsdatum 2.4.2024 9.57
Pressmeddelande
Västra Finland: Andra ansökningomgången 2024 för företagsfinansiering (ERUF) är öppen 2.4.–31.5.2024, EU-flagga med text Medfinansieras av Europeiska unionen, Logo Närings-, trafik och miljöcentralen och Foto av uva äppelträdets blommor.

Den andra ansökningsperioden 2024 för understöd för utvecklande av företag i Västra Finland är öppen 15.1.–28.3.2024. Finansiering kan sökas i följande landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Vilka specifika mål som kan sökas varierar beroende på landskap

Bekanta dig med de öppna utlysningarna  (EURA2021)

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med  Västra Finlands strategi för företagsfinansierins (pdf,  Filen öppnas i en ny flik). 

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.

Du hittar hela ansökningsperioderna för året 2024 på sajten Företagsfinansiering i Västra Finland.

Rådfråga en sakkunnig!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finland elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Du får också hjälp av våra regionala experter (Finansierinsgsexperter), vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler!

LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus 
@elykeskisuomi @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen rakennerahastot @Rakennerahastot

 

Norra Finland Västra Finland