Hoppa till innehåll

Den första ansökningsomgången för företagsfinansiering i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 har nu inletts i Västra Finland

Utgivningsdatum 14.3.2022 9.48 | Publicerad på svenska 14.3.2022 kl. 9.50
Kuvassa tekstiä: Hakuaika on nyt! Ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäinen Länsi-Suomen yritysrahoitushaku. Haku alkaa 14.3.2022. Logot: EU:n lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.

Den första ansökningsomgången för företagsfinansiering i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleddes idag, den 14 mars 2022. I Västra Finland kan företagsfinansiering sökas i alla sju landskap: Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Österbotten, Egentliga Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten. Som finansiär i Västra Finlands storområde fungerar NTM-centralen i Mellersta Finland. Understöd söks via datasystemet EURA 2021.

Understöd för företagens investeringar och utvecklingsåtgärder

Som första under programperioden 2021–2027 öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för understöd för utveckling av företag. Den första ansökningsomgången berör specialmålet 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft.

Företagen kan ansöka om ett skönsmässigt bidrag för investerings- och utvecklingsåtgärder som riktar sig till t.ex.

  • företagets affärskompetens,
  • internationalisering,
  • utveckling av produkter,
  • tjänster och
  • produktionsmetoder,
  • beredning av projekt samt
  • annan därmed jämförbar betydande utveckling av företagsverksamhet.

Närmare information om kriterierna för understöd för utveckling av företag finns i de regionala riktlinjerna för finansieringen:

Rådgivning för små och medelstora företag – fråga råd av en expert

Tjänsten Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert erbjuder rådgivning vid ansökan om EU-finansiering för programperioden 2021–2027. Rådgivningstjänstens finansrådgivare erbjuder hjälp med att identifiera ett företags finansieringsbehov, ge företagen råd om finansieringsmöjligheter för EU:s nya programperiod och om hur man ansöker om finansiering via datasystemet EURA 2021.
Tjänsten Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert betjänar per telefon på numret 0295 024 800 kl. 9–15.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar.

Kontaktinformationen till de regionala experterna finns på webbplatsen rakennerahastot.fi

Allmän information om programmet Ett förnyat och kompetent Finland 2021–2027

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot marginalisering och fattigdom. Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder.
Ansökningsomgångarna för programperioden 2021–2027 inleds stegvis. Ansökningsomgången för landskapsförbundens och NTM-centralernas utvecklingsprojekt inleds i mars–april. Senare i år inleds olika åtgärder inom ramarna för Fonden för en rättvis omställning (JTF) samt ESF+:s materiella bistånd. Nyheter om de utlysningar som öppnas finns på webbplatsen rakennerahastot.fi och i systemet EURA 2021.

Mer information:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande den 10.3.2022: De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande den 21.10.2021: Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

Digitalt administrationssystem för EU:s regional- och strukturpolitiska fonder för programperioden 2021–2027

 

Västra Finland