Hoppa till innehåll

Den första ansökningsomgången för (ERUF:s) företagsfinansiering för 2023 inleds i Västra Finland den 16.1.2023!

Utgivningsdatum 22.12.2022 12.00
Pressmeddelande
Text i foto: Den första ansökningsomgången för (ERUF:s) företagsfinansiering för 2023 inleds i Västra Finland den 16.1.2023!

I Västra Finland inleds år 2023 för företagsstöd (ERUF) måndagen den 16.1.2023, och den första ansökningsperioden är öppen fram till slutet av mars. För närvarande är den sista ansökningsperioden för 2022 öppen fram till den 31.12.2022. Efter årsskiftet är det ett kort uppehåll i ansökningen.

 

 

NTM-centralens stöd för företagsutveckling riktar sig till små och medelstora företag, och även nästa år kommer det att finnas finansiering för olika utvecklingsåtgärder i alla regioner i Västra Finland: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Sydvästra Finland.

Planen för ansökningsperioder år 2023 har publicerats på sidan företagsfinansiering för Västra Finland.

Finansiering för tillväxt och utveckling av små och medelstora företag

NTM-centrets finansiering stöder tillväxten av små och medelstora företag. Under denna EU:s programperiod kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt projekt som bidrar till anpassning till klimatförändringen, koldioxidneutralitet, energi- eller materialeffektivitet.

Innan man ansöker lönar det sig att kontrollera riktlinjerna för finansiering i sin region (riktlinjerna för 2022 gäller fortfarande under den första delen av året) och vid behov kontakta NTM-centret. Förutom NTM-centrets finansiella experter finns också den nationella finansiella rådgivningstjänsten för små och medelstora företag tillgänglig för att hjälpa sökande att förbereda sin ansökan på tel. 0295 024 800 (mån-fre kl. 9–15).

Mer information:

Västra Finland