Hoppa till innehåll

Den andra ansökningsomgången för understöd av utvecklande av företag (ERUF) utlyses i Västra Finland

Utgivningsdatum 7.4.2023 10.00
Pressmeddelande
Nu kan man ansöka, Understöd för utveclande av företag (ERUF), Västra Finland öppen 7.4. - 31.5.2023, EU-flanggan med  ock ikon med calender och klockan.

Den andra ansökningsomgången för understöd för utvecklande av företag har idag utlysts i Västra Finland. Ansökan är öppen till den 31.5.2023. Under denna ansökningsomgång kan finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) sökas i Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland.

Bekanta dig med de öppna utlysningarna

Den andra ansökningsomgången för understöd av utvecklande av företag (ERUF) 3.4.–31.5. 2023 har utlysts i Västra Finland. Finansiering för de verksamhetslinjer och särskilda mål som nämns kan sökas i följande landskap i Västra Finland – bekanta dig med utlysningarna: 

Mellersta Finland (i systemet EURA2021)
- Verksamhetslinje 1 Ett innovativt Finland: särskilda mål 1.2. och 1.3. 
- Verksamhetslinje 2 Ett klimatneutralt Finland: särskilt mål 2.1. 
Birkaland ( i systemet EURA2021)
- Verksamhetslinje 1 Ett innovativt Finland: särskilda mål 1.2. och 1.3.
- Verksamhetslinje 2 Ett klimatneutralt Finland: särskilda mål 2.1. och 2.3.
Satakunta (i systemet EURA2021)
- Verksamhetslinje 2 Ett klimatneutralt Finland: särskilda mål 2.1. och 2.3.
Egentliga Finland (i systemet EURA2021)
- Verksamhetslinje 1 Ett innovativt Finland: särskilt mål 1.3.

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansiering (pdf). 

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Observera också att det i Västra Finland idag utöver ERUF företagsfinansiering även har utlysts en möjlighet till understöd från den nya FRO-fonden! FRO-utlysningen är öppen i Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta.

Plan för ansökningsomgångarna för år 2023

Planen för ansökningsomgångarna finns nu på vår webbplats: Företagsfinansiering.
I planen för ansökningsomgångarna finns information om företagsfinansieringens ansökningsomgångar (ERUF och FRO) och de särskilda mål som kan sökas per landskap. Planen har gjorts upp med förbehåll för ändringar, och uppdateras vid behov.

Rådfråga en sakkuning

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 
Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering. 

Du får också hjälp av våra regionala experter, vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi. 

Västra Finland