Hoppa till innehåll

Den 4. ansökningsperioden för understöd för utvecklande av företag (ERUF): Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Egentiliga Finland

Utgivningsdatum 1.9.2023 10.17
Pressmeddelande
Ansök nu! Understöd för utvecklande av företag (ERUF), Sökningsperiod nr. 4 i Västra Finland; Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland, öppen 1.9. - 31.10.2023, EU-flaggan med text Medfinansieras av Europeiska unionen och en bild med pengar träd.

Den fjärde ansökningsomgången för understöd för utvecklande av företag har utlysts i Västra Finland 1.9.2023. Ansökan är öppen till den 31.10. 2023.

Bekanta dig med de öppna utlysningarna (EURA2021)

Innan du ansöker rekommenderar vi att du på förhand bekantar dig med Västra Finlands strategi för företagsfinansieringn (pdf, på finska). 

Observera, ansökan om stöd bör vara inlämnad innan projektet påbörjas. Påbörjande av projektet innan beslut om stöd har fattats, sker på sökandens eget ansvar.

Finansierande myndighet är NTM-centralen i Mellersta Finland och finansieringen ansöks via systemet EURA2021.

Rådfråga en sakkunnig!

Vi uppmuntrar dig att vända dig till sakkunniga vid frågor relaterade till ansökan och finansiering. 

Tjänsten Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag betjänar per telefon måndag till fredag kl. 9–15 på numret 0295 024 800.

En ytterligare servicekanal är Team Finlands elektroniska kontaktförfrågan. Kontaktförfrågan besvaras senast inom två arbetsdagar. Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder internationaliseringstjänster till företag och strävar efter en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Du får också hjälp av våra regionala experter, vars kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi.

Följ även våra sociala kanaler!

  • X (Twitter) @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
  • Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
  • Instagram @elykeskisuomi 
Västra Finland