Hoppa till innehåll

De förmedlande organen för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 har officiellt utsetts

Utgivningsdatum 30.1.2023 17.19
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har genom sitt beslut den 18 januari 2023 utsett de myndigheter som sköter uppgifterna för förmedlande organ för Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – EU:s regional- och strukturpolitiska program.

Följande myndigheter har utsetts till förmedlande organ (finansierande myndigheter) i enlighet med 10 § 5 mom. i genomförandelagen (756/2021):

Det förmedlande organet Fonder och särskilda ansvar*
Södra Savolax landskapsförbund ERUF och FRO
Kajanalands förbund
ERUF och FRO
Mellersta Österbottens förbund 
ERUF och FRO
Lapplands förbund
ERUF och FRO
Birkalands förbund ERUF och FRO
Det förmedlande orgaanet för projekt med ledningsansvar för hållbar stadsutveckling*
Norra Karelens landskapsförbund
ERUF och FRO
Norra Österbottens förbund
ERUF och FRO
Norra Savolax förbund
ERUF och FRO
Nylands förbund
ERUF och FRO
Nylands förbund
ERUF och FRO
Satakunta förbund
ERUF och FRO
Södra Österbottens förbund
ERUF och FRO
Österbottens förbund
ERUF och FRO
Södra Karelens förbund 
ERUF och FRO
NTM-centralen i Södra Savolax ERUF, ESF+ och FRO
Det förmedlande organet för riksomfattande teman*
NTM-centralen i Tavastland ERUF, ESF+ och FRO
Det förmedlande organet för riksomfattande teman*
NTM-centralen i Mellersta Finland ERUF, ESF+ och FRO
Det förmedlande organet för riksomfattande teman*
NTM-centralen i Norra Österbotten
 
ERUF, ESF+ och FRO
Det förmedlande organet för riksomfattande teman*
Livsmedelsverket ESR+

Förutsättningen för att de förmedlande organen ska utses har varit utarbetande av beskrivningar av förvaltnings- och kontrollsystemet  enligt 3 och 4 § i genomförandeförordningen (797/2021).

Administration av programmet 

Mer information:
Kati Torniainen
Jenni Hyvärinen
([email protected])