Hoppa till innehåll

Birkalands och Egentliga Finlands regionala ESF+-utlysningar öppnar 22.1.2024

Utgivningsdatum 9.1.2024 13.45
Pressmeddelande
ESF+-utlysning Birkaland och Egentliga Finland öppnar 22.1.2024, och EU-flaggan med text Medfinansieras av Europeiska unionen.

22.1.2024 öppnar Mellersta Finlands NMT-central Europeiska socialfondens plus (ESF+) regionala utlysningar för Birkaland och Egentliga Finland. Ansökningstiden går ut den 11 mars 2024. Sökandena ska notera att båda landskapen har en egen annons, som publiceras i administrationssystemet EURA2021. Välj rätt annons beroende på vilket landskap verksamheten i första hand riktar sig till.

Man kan inom ramen för den här utlysningen även söka finansiering för projekt som sträcker sig över landskaps- och/eller regiongränserna, men nyttan av projekten ska huvudsakligen rikta sig till Birkaland eller Egentliga Finland.
Man kan ansöka om finansiering för de tre specifika målen i insatsområde 4: 

  • 4.1. Vägar till arbete
  • 4.2. Ny kompetens för arbetslivet 
  • 4.3. Jämlik delaktighet

Projektansökan riktas bara till ett av de specifika målen, och därför är sökanden skyldig att bekanta sig med innehållet för de specifika målen, som återfinns i programdokumentet. Målgrupperna och indikatorerna för de specifika målen presenteras i programdokumentet under varje enskilt specifikt mål. 

Du hittar programdokumentet på webbplatsen rakennerahastot.fi

Gementsamt informationstillefälle 1.2.2024 för Birkaland och Egentliga Finland

Mellersta Finlands NMT-central arrangerar 1.2.2024 kl. 9.00–12.00 ett informationstillfälle via Teams i anslutning till den här utlysningen. Ett detaljerat program för informationstillfället publiceras senare och läggs samtidigt också upp på den här sidan. 

Du kan ändå redan nu anmäla dig till informationstillfället genom följande länk: Anmäla dig till info. (Webropol)

Bekanta dig med systemet EURA2021 

Utlysningsmeddelanden publiceras i www.eura2021.fi -systemet när ansökan öppnas. Ansökningsmeddelanden kan granskas utan att logga in i systemet, men det är endast möjligt att fylla i ansökan efter inloggning. Mer information om EURA 2021 -systemets funktioner och hur man börjar använda det finns i bruksanvisningen för projektansökare och genomförare (PDF, på finska).

Följ med kommunikationen på vår webbsida och i våra sociala mediekanaler:

X (tidigare Twitter) @elykeskisuomi @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen rakennerahastot @Rakennerahastot
LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus  

Västra Finland