Hoppa till innehåll

Birkalands och Egentliga Finlands ESF+-utlysningar 22.1.–11.3.2024

Utgivningsdatum 22.1.2024 12.54
Pressmeddelande
ESF+-utlysning Birkaland och Egentliga Finland öppen 22.1.–11.3.2024, EU-flaggan med text Medfinansieras av Europeiska unionen och händer skakar ikon.

Mellersta Finlands NMT-central har öppnat Europeiska socialfondens plus (ESF+) utlysningar för Birkaland och Egentliga Finland. Ansökningstiden går ut den 11 mars 2024.

Sökandena ska notera att båda landskapen har en egen annons i administrationssystemet EURA2021. Välj rätt annons beroende på vilket landskap verksamheten i första hand riktar sig till.

Man kan inom ramen för den här utlysningen även söka finansiering för projekt som sträcker sig över landskaps- och/eller regiongränserna, men nyttan av projekten ska huvudsakligen rikta sig till Birkaland eller Egentliga Finland.

Man kan ansöka om finansiering för de tre specifika målen i insatsområde 4:

  • 4.1. Vägar till arbete
  • 4.2. Ny kompetens för arbetslivet
  • 4.3. Jämlik delaktighet

Projektansökan riktas bara till ett av de specifika målen, och därför är sökanden skyldig att bekanta sig med innehållet för de specifika målen, som återfinns i programdokumentet. Målgrupperna och indikatorerna för de specifika målen presenteras i programdokumentet under varje enskilt specifikt mål. 

Du hittar programdokumentet på webbplatsen rakennerahastot.fi 

Gementsamt informationstillefälle 1.2.2024 för Birkaland och Egentliga Finland

Mellersta Finlands NMT-central arrangerar 1.2.2024 kl. 9.00–12.00 ett informationstillfälle via Teams i anslutning till den här utlysningen. Anmäla dig till informationstillfället genom följande länk: Anmäla dig till info (Webropol)

Utlysningsningsmeddelande i systemet EURA2021

Utlysningsmeddelanden publiceras i www.eura2021.fi -systemet. Utlysningsningsmeddelande kan granskas utan att logga in i systemet, men det är endast möjligt att fylla i ansökan efter inloggning.

Mer information om EURA 2021 -systemets funktioner och hur man börjar använda det finns i bruksanvisningen projektansökare och genomförare (PDF, på finska).

En kort video om handläggningen av ansökan - bekanta dig! (YouTube, undertexter även på svenska)

Följ med kommunikationen här på vår webbsida och i våra sociala mediekanaler: 

X (tidigare Twitter) @elykeskisuomi @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen rakennerahastot @Rakennerahastot
LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus  

Västra Finland