Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för ESF+ i Västra Finland förlängs till den 6.4.2023

Utgivningsdatum 30.3.2023 15.56 | Publicerad på svenska 3.4.2023 kl. 8.08
Pressmeddelande
Länsi-Suomen ESR+ -hakuaikaa on jatkettu, 7.2. - 6.4.2023, rasti aiemman päättymispäivän 31.3. päällä.

Den nuvarande första ESF+-ansökningstiden för Västra Finland har förlängts. Den nya tidsfristen är torsdag 6.4.2023.

Den nuvarande första ESF+-ansökningstiden för Västra Finland har förlängts. Den nya tidsfristen är torsdag 6.4.2023.

I EURA2021-systemet har det uppstått tekniska problem med bilagor, vilket t.ex. kan leda till att ansökan inte kan lämnas in för myndighetsbehandling. Exempelvis kan EURA2021-systemet visa att ansökan inte kan lämnas in till myndighetsbehandling på grund av fel i Bilagor-fliken i ansökan. Alla ansökningar påverkas inte. Problemet är under reparation som bäst.

Vid problem kan du vända dig till finansieringsexperterna vid Mellersta Finlands NTM-central. Du hittar kontaktuppgifterna på vår webbplats: Kontaktuppgifter.

Finansiering kan ansökas i alla sju landskapen i Västra Finlands region: Södra Österbotten, Birkaland, Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Satakunta och Sydvästra Finland.

Finansiering finns tillgänglig för tre specifika mål

Ansökningsomgången är öppen för finansiering inom ramen för de tre specifika målen för handlingslinje 4 - Ett sysselsättande, kvalificerat och inkluderande Finland:

4.1. Vägar till arbetet
4.2. Nya färdigheter för arbetslivet
4.3. Mot en jämlik integration

Ansökningsmeddelandet innehåller mer detaljerad information om tillgänglig finansiering, fördelningen av finansiering per region, tillgängliga kostnadsmodeller och annan information.

Ansökningsmeddelande (EURA2021)

Du kan också läsa mer om publiceringen av sökningen i nyheten

Västra Finland