Hoppa till innehåll

Ansökan om samordningsprojekt för HEVi-programmet öppen: I utlysningen efterlyses ett samordningsprojekt för huvudstadsregionen som påskyndar ekosystem för hållbar stadsutveckling samt projektverksamhet som utvecklar ekosystem

Utgivningsdatum 29.8.2023 3.30
Pressmeddelande

Utlysningen gäller finansiering av ett ERUF-samordningsprojekt enligt ekosystemavtalet för hållbar stadsutveckling och Helsingfors, Esbo och Vanda städers innovationsverksamhet i Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik.

Samordningsprojektet påskyndar utvecklingen av ekosystem för hållbar stadsutveckling och
projektverksamhet.

Genom projektet skapar man förutsättningar för kompetenscentrum i världsklass och
innovationsmiljöer. Projektet stöder utveckling och samutveckling av innovationsverksamhet 
utifrån näringslivets behov.

Projektets verksamhet stärker FoUI-samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn och
nätverkande när det gäller prioriteringarna i huvudstadsregionens ekosystemavtal. Projektet stöder den operativa förvaltningen och samordningen av huvudstadsregionens ekosystemavtal tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda städer.

Projektet stöder städernas aktiva roll i innovationsekosystem samt hur städernas
expertis, experimentmiljöer, stadsinfrastruktur, investeringar och upphandlingar
knyts till utvecklingsarbete på huvudstadsregionens nivå.

Projektet främjar att städerna kan fungera som en plattform för utveckling av företagsverksamhet samt skapande av nya affärsmöjligheter i anslutning till koldioxidsnåla och resurssmarta lösningar
samt digitalisering och tekniska omvälvningar.

Under denna ansökningsomgång beviljas finansiering till ett projekt som pågår i högst 4 år, och projektet beviljas sammanlagt högst 1 200 000 euro i stöd. 

Allt material gällande ansökan har publicerats i EURA 2021-tjänsten. Ansökan till de finansieringsansökning ska lämnas in senast 2.10.2023.  Nylands förbund är myndigheten som finansierar dessa projekt. 

 


Inom helheten Innoverande städer och samhällen förverkligas hållbar stadsutveckling och ekosystemavtal. Innostäder stärker sin kompetens och sina samarbetsnätverk under temana grön omställning, digital teknologi och välfärd. Innostäderna skapar världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030. Hållbar stadsutveckling | Strukturfonder 


HEVi är ett gemensamt innovationsprogram mellan Helsingfors, Esbo och Vanda städer som stärker huvudstadsregionens innovationsverksamhet och innovationsnätverk. 

Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi


 

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen, sakkunnig, 
Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal
tfn 040 574 8930
[email protected]

Pirjo Jokinen, sakkunnig,
Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program
tfn 040 662 4918
[email protected]

Södra Finland