Hoppa till innehåll

Aktuell info om tidtabellerna för beslut om understöd för utvecklande av företag i Södra Finland

Utgivningsdatum 19.8.2022 14.21 | Publicerad på svenska 22.8.2022 kl. 12.23
Pressmeddelande

Projektansökningar om understöd för utvecklande av företag kan lämnas in via två olika system (Regionförvaltningens e-tjänst och EURA2021-systemet). Tyvärr är det inte ännu möjligt att i EURA2021-systemet fatta beslut om medlen för EU-programperioden 2021–2027. Finansieringsbesluten om de ansökningar som lämnats in via EURA2021-systemet (www.eura2021.fi) ser för närvarande ut att kunna fattas senare under hösten 2022.

För närvarande är beslutsprocessen fördröjd för samtliga ansökningar som från och med 14.3.2022 har lämnats in till ERUF-ansökningsförfarandet i Södra Finland via EURA2021-systemet. För närvarande är c. 340 ansökningar anhängiggjorda.

Vid ansökning om företagsfinansiering från ERUF (EURA2021-systemet) för Södra Finlands finansieringsområde (Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland) är ansökningsförfarandet tidsbestämt. Detta betyder att alla projektansökningar som inkommit under samma ansökningsperiod poängsätts först när den kungjorda ansökningstiden har löpt ut. Tiden för handläggning av ansökningarna börjar när den tidsbestämda ansökningstiden är slut. Hur lång tid som behövs för handläggning av en ansökan om understöd för utvecklande av företag beror i varje enskilt fall på ärendets art och kvalitet samt bland annat på om man behöver be klienten om en tilläggsutredning. Under handläggningens gång tar sakkunniga vid behov alltid kontakt med de sökande.

Fördröjningen av utvecklingsarbetet på EURA2021-systemet inverkar inte på handläggningen i Södra Finland av sådan nationell företagsfinansiering som man ansöker om via Regionförvaltningens e-tjänst (bl.a. Program för tillväxtaccelerator och RRF-Program för tillväxtaccelerator för småföretag). Projektansökningar för dessa program har kunnat och kan fortsättningsvis handläggas på normalt sätt. Inom budgetramen är programmet för tillväxtaccelerator öppet tills vidare medan RRF-programmet för tillväxtaccelerator för små företag är öppet till 31.12.2022.

Vid behov ger vi mer information på webbsajten för Strukturfonder i sektionen för Aktuellt, Västra Finland (https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/ajankohtaista).

Mer info om de alternativa finansieringsprogrammen (ansökningar vid Regionförvaltningens e-tjänst):

- Program för tillväxtaccelerator
- RRF-program för tillväxtaccelerator för små företag: Inbjudan (PDF)

Mer info om företagsfinansiering och understöd för utvecklande av företag ger NTM-centralernas finansrådgivning

- Finansrådgivning för små och medelstora företag, ring 0295 024 800

Södra Finland