Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Mot virtuella evenemangslokaler och cirkulär ekonomi

Utgivningsdatum 18.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Flygfoto av Busholmen i Helsingfors.

I Södra Finland har REACT-EU-finansiering riktats till att utveckla såväl virtuella lokaler som sådana fysiska lokaler som blivit tomma samt till att främja cirkulär ekonomi. Projektet Kokemusten talo (”hus för erfarenheter”) syftar till att utveckla virtuella lokaler som ett svar på de ändringar i användning av lokaler som följt av pandemin. Projektet genomförs av yrkeshögskolan Laurea, Yrkeshögskolan Haaga-Helia, Åbo Yrkeshögskola och Sydöstra Finlands Yrkeshögskola. Dessutom deltar flera samarbetspartner.

I projektet utvecklas både virtuella och fysiska evenemangsmiljöer. Därtill forskas det i människors erfarenheter av lokaler och de virtuella, sociala och fysiska faktorer som påverkar dessa erfarenheter. Projektgruppen ska hjälpa aktörer inom fastighetsbranschen att bygga upp nya affärsmodeller i de lokaler som har blivit tomma eller vars användningsändamål har ändrats. Genom virtuella lokaler vill man skapa ny affärsverksamhet särskilt inom restaurang-, turism- och evenemangssektorn samt inom den kreativa branschen. En multikonstnärlig och -vetenskaplig samarbetsgrupp har i uppgift att ordna virtuella evenemang för allmänheten.

Projektet ger information om hur lokaler upplevs och hur virtuella och fysiska lokaler kan användas. Dessutom kan det skapas nya affärs- och servicekoncept för turism-, restaurang- och evenemangbranschen samt för de kreativa branscherna. Inom dessa branscher utvecklas också koncept för virtuella lokaler och hybridlokaler. Aktörer i fastighetsbranschen erbjuds nya slags koncept för lokaler. Projektet resulterar också i nya samarbetsnätverk mellan olika branscher.
Projktet Circular Economy Goes East and West  syftar till en systematisk omställning till cirkulär ekonomi. Metoderna är framför allt samarbete, samutveckling och opartisk samordning. Projektet genomförs av Yrkeshögskolan Laurea Oy samt utvecklingsbolagen Novago Yrityskehitys Oy, Posintra Oy och Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke.

Syftet med projektet är att påskynda uppkomsten av ett ekosystem för affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi i Nyland. Projektgenomförarna tar fram en färdplan för cirkulära ekonomi i Nyland och integrerar verksamhetsmodellerna för cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Samtidigt slår man ihop olika slags affärsverksamhet och kompetens. Målet är också att utveckla små och medelstora företags förutsättningar för affärsverksamhet i inom cirkulär ekonomi, genom att ordna utbildning och webbseminarier för företagen. Projektet resulterar i information och kompetens samt konkreta lösningar för cirkulär ekonomi. Projektverksamheten fokuserar på tre delområden inom cirkulär ekonomi: kretsloppsekonomi för marksubstanser, ombyggnad och plastprodukter. 

Projektets konsekvenser syns på både lokal, regional och nationell nivå. Projektet främjar konkurrenskraften för företagen i regionen samt uppkomsten av nya arbetsplatser och affärsmöjligheter. En mer omfattande nytta är att projektgenomförarna delar med sig av projektets resultat och effektiva praxis över landskapsgränserna. Avsikten är att främjandet av en omställning till cirkulär ekonomi ska fortsätta även efter projektet. 

Läs mer (på finska):

Kokemusten talo

Kokemusten talo EURA-tietopalvelussa

CEGO - Circular Economy goes East and West

Circular Economy Goes East and West EURA-tietopalvelussa