Skip to Content

Valtakunnallisessa haussa Työmarkkinoiden kohtaanto -teemaa tukeva alahanke: Työnvälityksen tehostaminen -hanke!

Julkaisuajankohta 19.1.2023 10.44
Tiedote
Kuvan teksti: Valtakunnallinen haku: työmakrkkinoiden kohtaanto -teemaa (ESR+) tukeva alahanke: Työnvälityksen tehostaminen. Avoinna 18.1.-28.2.2023. Euroopan unionin osarahoittama.

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut hankehaun, jossa Työmarkkinoiden valtakunnalliselle kohtaanto -teemalle haetaan alahanketta/-hankkeita. Työmarkkinoiden kohtaanto on ESR+:n valtakunnallinen teema, jonka hanketoiminnan tarkoituksena on tukea strategisesti ja valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä.


 

Valtakunnallinen toiminta on käytännössä esim. hyvien alueellisten mallien edelleen kehittämistä, mallintamista ja levittämistä kansalliseen politiikkaan sekä viestinnän vahvistamista. Toiminnan aikana toteutetaan pilottihankkeita erityisesti toimialoilla, jotka vaativat erilaisten muutostilanteiden vuosi eniten kehittämistoimenpiteitä. Teeman toiminnan tavoitteet, kohderyhmät ja konkreettinen sisältö käyvät ilmi Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman kuvauksesta.

Valtakunnallinen Työnvälityksen tehostaminen -hanke

Nyt haussa olevan Työnvälityksen tehostaminen -hankkeen tavoitteena on vastata valtakunnallisella tasolla työmarkkinoiden kohtaantohaasteisiin tehostamalla työnvälitystä sekä tiivistämällä julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä. Lisäksi hankkeen odotetaan osaltaan toteuttavan toimenpiteitä, joilla tuetaan toimijoiden laajaa yhteistyötä kohtaannon edistämisessä sekä varmistetaan hallittu siirtymä kohti TE-palvelut 2024-uudistuksen toimeenpanoa työnvälityksen osalta. Hankkeen odotetaan tekevän yhteistyötä TE palvelut 2024-uudistuksen myötä alkavien työllisyysalueiden kanssa.

Valtakunnallista Työmarkkinoiden kohtaanto -teemaa koordinoi Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttama Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke. Koordinaatiohanke toimii koordinoivana tahona teeman sisältöjä toteuttaville teeman alahankkeille. Ensimmäisenä käynnistyvä alahanke on nyt haussa oleva hanke.

Tarkemmat tiedot hausta löydät hakuilmoituksesta (eura2021.fi):

 

 

Lisätiedot:
Keski-Suomen ELY-keskus
Satu Tuimala
Rahoitusasiantuntija, Rahoitusyksikkö
satu.tuimala(at)ely-keskus.fi
p. 0295 024 019

Työ- ja elinkeinoministeriö
Erja Nikula
Erityisasiantuntija, Alueet- ja kasvupalvelut osasto

National