Ilmoittaudu mukaan syksyn 6Aika Verkko-Olkkareihin

sydänlehti

6Aika-toimisto järjestää kolme Verkko-Olkkaria loka-joulukuussa. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille ympäri Suomen. Olkkareiden ideana on jakaa kokemuksia ja oppeja sekä keskustella toisten kaupunkikehittäjien kanssa valituista teemoista.

Syksyn ensimmäisessä Verkko-Olkkarissa 6.10.2021 syvennytään viestintään ammattilaisen johdolla sekä kuullaan esimerkkejä hankkeiden parhaista oivalluksista ja opeista. Miten parhaiten tavoittaa kohderyhmät? Kuinka viestiä innostavasti ja kiinnostavasti? Miten saada asukkaat mukaan?

Miten viestiä vaikuttavasti hankkeesta?

Aika: 6.10.2021 klo 9:00-11:00
Paikka: Microsoft Teams (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

 • 9:00 Tervetuloa!
 • 9:05 Tunne hankkeen asiakas: Alustus ja aiheen työstäminen yhdessä (Hanke viestii)
 • 10:05 Tauko
 • 10:10 Case: Hippa-hankkeen viestinnän oivallukset ja opit, Toini Harra, Metropolia
 • 10:30 Case: CircularHoodFood – kokemuksia someviestinnästä, Roosa Halonen, HSY
 • 10:50 Tilaisuus päättyy

> Ilmoittaudu mukaan ma 4.10. mennessä linkin kautta.

Syksyn seuraavat Olkkarit järjestetään marraskuussa ja joulukuussa

 • 3.11. klo 9 – 11 Yritysyhteistyö hankkeissa ja parhaat de minimis -toimet
 • 9.12. klo 13 – 15 Vaikuttavuus – hanketoiminnan ikuinen ratkaisematon haaste?

Tarkemmat ohjelmatiedot päivitetään 6Aika-toimiston tapahtumakalenteriin sekä uutiseen.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia.

> Lue lisää 6Aika-strategiasta


Lisätietoja:

info@6aika.fi


Korkeakoulujen valtakunnallisten hankkeiden arvioinnit ovat valmistuneet

Korkeakoulujen valtakunnallisia ESR-hankkeita on toteutettu rakennerahastokaudella 2014–2020 etenkin kolmessa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimenpidekokonaisuudessa, joita koskevat arviointiselvitykset ovat valmistuneet.
 
Valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen -kokonaisuudessa on kehitetty uusia valtakunnallisesti sovellettavia täydennyskoulutusratkaisuja kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin korkeakoulujen yhteistyönä. Kokonaisuuden toisena osa-alueena on ollut erikoistumiskoulutuksen totuttua vahvemman työelämäkytkennän kehittäminen. TK-Evalin tekemä arviointi koski 12 valtakunnallista ESR-hanketta.

Arvioinnin tulosten mukaan hankkeissa kehitetyt toimintamallit ovat käyttökelpoisia erilaisten koulutussisältöjen suunnittelussa, ja toimintamalleja on hyödynnetty kohtalaisen hyvin. Haasteista huolimatta yhteiskehittäminen näyttää kannattavan ja se paranee ajan ja yhdessä tekemisen myötä.

Korkeakoulusta työelämään -kokonaisuudessa on vahvistettu korkeakoulujen valmiuksia
tukea opiskelijoidensa työllistymistä kaikille tasavertaisista lähtökohdista. Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuudessa on puolestaan tuettu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnistamista ja työmarkkinoille tai opintoihin etenemistä. Arviointi, jonka suoritti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, koski yhteensä 24 valtakunnallista ESR-hanketta.

Arviointi osoitti, että Korkeakoulusta työelämään -kokonaisuuden hankkeilla on edistetty työelämälähtöisyyden ajattelutapaa korkeakouluissa. Konkreettisten toimintamallien ja työkalujen lisäksi ajattelutavan muutoksessa on tapahtunut edistysaskeleita. Kehittämistyön tuloksena on muun muassa tuotu työelämäosaamista korkeakoulujen opetussuunnitelmiin ja tuotettu valtakunnallisia opinnollistamisen malleja, joilla on ollut vaikutusta opiskeluaikojen lyhentymiseen.
 
Kotona Suomessa -kokonaisuuden hankkeet täyttivät tavoitteensa kehittämällä ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista sekä tuottamalla tutkinnon ja ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyksinä olevia lisäopintoja.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330375, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Rahoitusasiantuntija Henri Helander, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295038221, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


6Aika-strategian EAKR-täydennyshausta rahoitusta viidelle hankkeelle

lehti

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-täydennyshaku päättyi helmikuun lopussa. Haussa etsittiin hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. 6Aika-johtoryhmä päätti maaliskuun kokouksessaan esittää seuraavia viittä hanketta ehdollisesti rahoitettaviksi:

 • Kasvun ekosysteemit 2 – kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt
 • Kasvun ekosysteemit KESY 2 – kaupunki kokeilualustana
 • CityIoT 2
 • CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2
 • CircHubs 2

Seuraavaksi Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut, joiden jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset hankkeiden rahoittamisesta.

Helmikuun 6Aika-hankehakuun jätettiin yhteensä 11 hakemusta.

 

Lisätietoja:
 

Hanna Laaksonen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
Uudenmaan liitto
p. 040 574 8930
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi

6aika.fi/yhteystiedot


6Aika ja resurssiviisas Vantaa: Pienemmän hiilijalanjäljen jäljillä

mies

Fiksua materiaalikiertoa, hiilineutraaleja yritysalueita ja energiatehokkaita kiinteistöjä – menestyvä liiketoiminta ja vastuullisuus kulkevat vantaalaisissa yrityksissä käsi kädessä. 6Aika-hankkeissa on satsattu vähähiilisyyteen, mikä näkyy yrityksissä muun muassa ekologisesti kestävänä liiketoimintana, uusina innovaatioina ja materiaali- ja resurssitehokkuutena. Myös taloyhtiöt ja jokainen vantaalainen ovat näissä talkoissa mukana.

Energiatehokkaat ja vähähiiliset rakennukset hyödyntävät uusiutuvaa energiaa ja optimoivat esimerkiksi valaistukseen, viilennykseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvää energiankulutusta. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat investoinnit maksavat itsensä takaisin – se huomattiin myös 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa. Hankkeessa laskettiin lähes kymmenelle Petikko-Variston yritysalueen yritykselle optimaalisia tapoja lisätä rakennusten energiatehokkuutta.

"Hankkeeseen osallistuneille yrityksille laadittiin kiinteistökohtaiset suunnitelmat ja seitsemässä kiinteistössä lähdettiin viemään suunnitelmia käytäntöön. Tutkimme ja testasimme seinäpinnoille asennettavia aurinkopaneeleita, joten lähdimme tekemään myös kaupunkikuvan kannalta aivan uudenlaista, energiaviisaaksi profiloituvaa yritysaluetta", hankkeen projektipäällikkö Ari-Santeri Talja Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista kertoo.

Yksi hankkeessa mukana olleista yrityskiinteistöistä irtautui selvitysten ja laskelmien jälkeen kaukolämmöstä ja ryhtyi tuottamaan tarvitsemansa lämmön itse. Ensimmäiset laskelmat osoittavat lähes 40 000 euron säästöä vuodessa. Hankkeen laskelmissa selviää myöhemmin myös hiilidioksidipäästöjen vähenemä.

Kiinteistöjen päästökuormaan vaikuttavat asiat ovat olleet esillä myös taloyhtiöissä. Kerrostaloissa jopa 70 prosenttia taloyhtiöiden energiasta kuluu lämmittämiseen!

6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke tähtäsi parempaan energiatehokkuuteen hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä tietoa asuinkiinteistöistä. Mittaustietoon perustuvat digitaaliset ratkaisut osoittautuivat kokeiluissa toimiviksi parantaa vanhojenkin kerrostalojen energiatehokkuutta.

kaksi miestä ja puu

Kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanke on toiminut linkkinä yritysten ja kaupunkien välillä: hanke tuo yritysten arvoketjut ja kiertotalouskeskukset mukaan yhteisen ilmastotyöhön.

"Vantaalla hankkeessa on alustettu kiertotalouskeskittymää yhdessä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Nämä laajat materiaalikiertoon liittyvät klusterit ovat avainasemassa, kun yrityksissä pohditaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ilmastopositiivista liiketoimintaa ja prosesseja", projektipäällikkö Ronny Rantamäki Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista sanoo.

Vantaalla materiaalikiertoon eri tavoin linkittyvien yritysten klusteri ja yrityspuisto toimisi parhaimmillaan yrityksille ympäristönä, jossa synergioita löytyisi jokaiselle.

"Kiinnostusta ja tarvetta Vantaalla on, ja yritykset tietysti haluaisivat päästä hyödyntämään nopeasti tällaisen alueen mahdollisuuksia. Suunnittelu ja esimerkiksi maankäyttöön liittyvien palasten loksahtaminen kohdalleen vie kuitenkin aikaa", muistuttaa Rantamäki.

Malleja kiertotalousklusterin suunnitteluun löytyy muilta 6Aika-strategian alueilta. Esimerkiksi onnistuneesta Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta Lounais-Suomessa voidaan ottaa Vantaallakin oppia.

Ruoan hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa jokainen

Ruoan kiertotaloudessa on kyse ruoan matkasta pellolta lautaselle ja edelleen ravinteina takaisin pellolle ja ruoan tuotantoon – tavoitteena on pienentää ruoan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Vantaalla etsitään esimerkiksi ravintoloille ratkaisuja ruoan kiertotalouteen ja hävikin vähentämiseen.

"Ruoan ympärille rakentuva yritysklusteri on ollut meille linkki ravintoloihin. Ravintoloissa keskeistä on ruokahävikin vähentäminen, mikä nähdään yrityksissä tärkeäksi sekä liiketoiminnassa saatavien säästöjen että ympäristön kannalta", 6Aika: CircularHoodFood Kiertotalous  kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hankkeen projektipäällikkö Henri Laine Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista sanoo.

Laine painottaa, että myös ruoan kiertotalouden tulee mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja. Kokeilujen kautta löydetään uusia toimintatapoja, joilla ruokaa voidaan tuottaa kestävästi ja kannattavasti myös kaupunkiympäristöissä.

"Käytännönläheisten kokeilujen myötä nostamme esiin fiksuja, uusien teknologioiden mahdollistamia tapoja tuottaa ruokaa. Hanketoimijana voimme luontevasti myös fasilitoida  yritysverkostoja ja löytää kokeiluille ja syntyvälle liiketoiminnalle toimitiloja ja paikkoja."

Hankkeessa on tuotu myös taloyhtiöihin urbaanin kaupunkiviljelyn malleja ja uusia innovatiivisia ajatuksia ruuantuotantoon kaupungeissa.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Yhteiskehittämiseen ja kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjoaa esimerkiksi erilaisia kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. Vantaalla 6Aika tarkoittaa uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä.

Kuvat: iStock ja Vantaan kaupunki


HIPPA-hanke luo hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

 • Hankkeen nimi: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
 • Päätoteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Osatoteuttajat: Helsingin kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki
 • Toteutusaika: 1.8.2018–31.3.2021
 • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 1 029 678 € (67% kokonaisrahoituksesta)  

Hippa-hankkeen logot

6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke auttaa yrityksiä älykkään palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöisessä yhteiskehittämisessä, testaamisessa ja kaupallistamisessa. Käyttäjät ovat mukana niin testaus- ja kokeiluprosesseissa kuin markkinaselvityksissäkin. Päämääränä on tukea ikäihmisten hyvinvointia palveluasumisympäristössä ja kotona.  

- Palveluasumisen tarpeet ovat sen kaltaisia, että siellä tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisemmin digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotta pystytään vastaamaan ikäihmisten tarpeisiin, kertoo hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja Toini Harra Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Yhteiskehittelyissä on käyttäjien ja yrityksen lisäksi mukana laaja joukko asiantuntijoita ja opiskelijoita eri aloilta.

Testausta ja käyttäjäkokeiluja aidoissa ympäristöissä

Hankkeessa on rakennettu Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun toimintamallit yhteiskehittelyyn, testaukseen ja käyttäjäkokeiluihin. Aitoina käyttäjäkokeiluympäristöinä  toimivat muun muassa Myllypuron seniorikeskus, Sointu Senioripalvelut, Oulun Palvelusäätiö, sekä asiakkaiden kodit.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä kaikkiaan yli 90 yrityksen kanssa, joista yhteiskehittelyyn on osallistunut noin 40. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä päästyään mukaan yhteiskehittelyyn sekä testaamaan tuotteita ja palveluita aitoihin ympäristöihin aitojen käyttäjien kanssa.

Hankkeen järjestämän innovaatiokilpailun voitti Kasviportaat Oy ehdotuksellaan, jossa ideana on jatkokehittää yrityksen Supragarden® -sisäkasvatusjärjestelmää digitaalisten tuotteiden avulla siten, että se soveltuisi paremmin ja turvallisemmin palvelutalojen asukkaiden käyttöön. Metropolian opiskelijat ovat testanneet ja laatineet ehdotuksia tuotteen hyödyntämiseksi ikäihmisten ryhmätoiminnassa.

Hankkeen aikana on yhteiskehitetty ja kokeiltu lisäksi muun muassa käyttäjän mukaan optimoitavissa olevaa Hublet Tablettia, Yetitablet-jättikosketusnäyttöä sekä virtuaalireittejä sisäkuntoiluun tarjoavaa Medeka-kuntoilulaitetta.

Nainen testaa Medekan kuntoilulaitetta
Medekan virtuaalireitin testausta Kuuselakeskuksessa. Opiskelijat seuraavat, kun
Helinä Rokkanen alkuverryttelee metsämaisemassa.

Tuotteiden ja palveluiden kokeiluista on positiivisia kokemuksia.

- Ikäihmiset ovat suhtautuneet huomattavasti avoimemmin kuin osasimme odottaa, Harra kertoo.

Myös palveluasumisyksiköiden henkilökunnan asenne digitaalisia tuotteita ja palveluita kohtaan on muuttunut kokemusten kautta.

Palveluasumisympäristöissä tehtäviä käyttäjäkokeiluja ei voitu käynnistää koronarajoitusten aikana. Yhteiskehittelyä kokeiltiin etätoteutuksena. Se mahdollisti osallistumisen myös toisilta paikkakunnilta, esimerkiksi Tampereelta ja Oulusta. Lisäksi yrityksille suunnattu kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajasarja toteutettiin webinaarisarjana. Hanketta jatkettiin kolmella kuukaudella, jotta palveluja voitaisiin kokeilla etänä ja että juurrutus ja levitys voitaisiin toteuttaa huolella.

Kehittäjäklubifoorumeita ja verkkopalvelu yrityksille

Harra on tyytyväinen hanketoteuttajien yhteistyöhön, osaamiseen ja sitoutumiseen. Toteuttajat ovat sparranneet toinen toistaan ja kokoontuneet eriteemaisiin kehittäjäklubifoorumeihin.

- On ollut hyvin keskeistä ja tärkeää, että käsitteitä ja toimintamalleja on rakennettu alusta asti yhdessä ja luotu toiminnalle arvoperustaa. Käyttäjät ovat keskiössä ja on ajateltu asioita yritysten näkökulmasta, Harra tähdentää.

Hankkeen päätuotoksena julkaistiin joulukuussa 2020 TUTTUnet – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto -verkkopalvelu yrityksille. Palveluun on koottu hankkeen tuottamaa tietoa ja palveluntarjoajia, joiden kanssa käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on mahdollista jatkossakin. Palvelussa on kuvattu keskeiset toimintaprosessit vaiheittain sekä kussakin vaiheessa tarvittavat työkalut ja toimijat.  Verkkopalvelu käännetään englanniksi kevään 2021 aikana.  

mies ja 2 naista
HIPPA-hankkeen toimijat kehittivät käsikirjan sijaan verkkopalvelun, TUTTUnetin.
Panu Karhinen Metropoliasta, Kirsi Jokinen OAMK:sta ja Tarja Heinonen
TAMK:sta pohtimassa palvelun käyttäjän näkökulmaa.

Lisäksi on syntynyt monella tapaa hyödynnettäviä dokumentteja kuten yritysyhteistyösopimus, kehittämissuunnitelmapohja sekä suostumus- ja suunnittelulomakkeita eri tarkoituksiin. Testaus- ja käyttökokeiluympäristöihin voi tutustua AR/VR-videoiden avulla. Hankkeen aihepiiristä on tarjolla myös suuri määrä sisällöllisesti monipuolista tiedotusta; blogeja, artikkeleita, tiedotteita, uutiskirjeitä, videoita ja podcasteja.

Käyttäjälähtöisyys ja yhteistyöverkostot keskiössä

Hankkeen tärkeimmiksi opeiksi Harra nostaa kaksi asiaa.

- Käyttäjälähtöisyyden hyödyntäminen tuote- ja kehitysprosessin kaikissa vaiheissa. Toinen asia on tuotteiden ja palvelukonseptien rakentaminen yhteiskehittäen ensinnäkin paikallisesti, jolloin mukana on ollut laajasti erilaisia sidosryhmiä sekä toiseksi partneriyhteistyönä yhdessä sparraten ja kehittäen, jolloin olemme voineet jakaa omia kokemuksiamme ja rikastaa ymmärrystämme toisten sparrauksen avulla, hän summaa.

Harran mukaan nämä kaksi tulokulmaa ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä keinoja, joilla HIPPA-hankkeessa on päästy hienosti eteenpäin.

Harra muistuttaa, että sopivien tuote- ja palvelukokonaisuuksien tuottamisessa ja yritysten tukemisessa tarvitaan alueellisen ekosysteemin ja yhteistyön lisäksi myös kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Hankkeessa luotuja prosesseja ja toimintamalleja otetaan käyttöön Oulu Healthissa, Tampere Sote Virtual Labissa ja Metropoliassa. Harra toivoo, että TUTTUnetissä julkaistuista materiaaleista olisi hyötyä laajemminkin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja että yritykset voisivat helposti löytää tarvitsemansa palvelut. Tässä osaltaan auttaa TUTTUnetin kautta saavutettavissa oleva palvelutarjoajien verkosto, jota laajennetaan kevään aikana. 


Lisätietoja: 

Toini Harra
yliopettaja, projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
toini.harra(at)metropolia.fi

> Hankkeen verkkosivu
> Hankkeen esittely (YouTube)
> TUTTUnet – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto


Kuvat: Minna Kilpeläinen, Suvi Hagström

 


6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-täydennyshakuun 11 hakemusta

6aika-logo


6Aika-strategian Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-täydennyshaku päättyi 28.2. Helmikuun ajan käynnissä olleessa haussa jätettiin 11 hakemusta EURA 2014 -järjestelmään. Haussa etsittiin hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. Haussa on jaossa rahoitusta yhteensä n. 450 000 €.

Seuraavaksi 6Aika-ohjausryhmä sekä rahoittava viranomainen Uudenmaan liitto arvioivat hakemukset. 6Aika-johtoryhmä tekee päätökset rahoitettaviksi esitettävistä hankkeista maaliskuun lopun kokouksessaan. Tämän jälkeen Uudenmaan liitto kutsuu rahoitettaviksi valitut hankkeet neuvotteluihin. Rahoitusneuvotteluissa edellytettyjen täydennysten jälkeen hankkeille tehdään rahoituspäätökset.

 

Lisätietoja:
 

Hanna Laaksonen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
Uudenmaan liitto
p. 040 574 8930
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi

6aika.fi/yhteystiedot


6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -täydennyshaku avoinna 1.–28.2.6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku on avoinna 1.–28.2.2021. Kyseessä on yksivaiheinen täydennyshaku jo käynnissä oleville tai päättyneille 6Aika-strategian EAKR-hankkeille. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään 28.2.2021 mennessä. Haun rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto.

Haussa etsitään hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. Uusilla hankkeilla on tarkoitus vahvistaa aiempien 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja parantaa niiden tuloksellisuutta – esimerkiksi uusilla kokeiluilla tai tulosten levittämiseen liittyvillä toimenpiteillä. Nyt haettavat hankkeet ovat lyhytkestoisia, puolesta vuodesta vuoteen ja niiden budjettien tulee olla linjassa keston kanssa. Rahoitusta on jaettavissa yhteensä n. 450 000 €.

Hakuilmoitus on nähtävissä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa kohdassa Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat:

> Hakuilmoitus: 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku – täydennyshaku toteutetuille 6Aika-hankkeille 1.–28.2.2021

> 6Aika-ansökningsomgång för ERUF-finansiering till förmån för hållbar stadsutveckling – kompletteringsansökan för genomförda 6Aika-projekt 1.–28.2.2021

Lisätietoa haun sisällöistä kerrottiin infotilaisuudessa 20.1.2021 klo 8.30–10.00. Verkossa järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin haun painopisteitä, hakemusprosessia sekä hakemuksille ja EAKR-hankkeille asetettuja vaatimuksia. Tapahtuman järjestivät Uudenmaan liitto, kuutoskaupungit ja 6Aika-strategiatoimisto.

Hakuinfon materiaalit ovat ladattavissa materiaalipankissa:

> 6Aika EAKR -hakuinfo 20.1.2021, esitysmateriaalit (pdf)


Lue lisää:

6Aika EAKR -täydennyshaku 1.–28.2.2021

https://6aika.fi/

www.uudenmaanliitto.fi/6Aika


Lisätietoja:

Hanna Laaksonen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
Uudenmaan liitto
p. 040 574 8930
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi

6aika.fi/yhteystiedot

 


Parempi työelämä tuottaa tulosta -webinaarisarjan tallenteet katsottavissa

Haluatko tietää, miten työelämä voisi olla kaikille parempaa? Hyvinvoiva työntekijä on tuottava, innokas ja tuloksellinen. Laadukas johtaminen on avain moneen oveen, kuten myös osaamisen kehittäminen. Näistä kerromme lisää webinaareissamme tietokirjailija, viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuon ja maan johtavien asiantuntijoiden johdolla.

Kasassa on hieno kokonaisuus, jossa tuodaan esiin työelämän kehittämisen teemoja ja esiintyjinä on alojensa parhaita asiantuntijoita, kuten aivotutkija Katri Saarikivi, psykologi, FT, sarjayrittäjä Ville Ojanen ja Itä-Suomen yliopiston professori Taina Savolainen keskustelemassa luottamuksesta.

 • Webinaari 1: Viestintävinkit hanketoimijoille * webinaari katsovissa vuoden 2020 loppuun
 • Webinaari 2: Työhyvinvointi ja terveys 
 • Webinaari 3: Innovointi ja tuottavuus
 • Webinaari 4: Luottamus ja yhteistyö
 • Webinaari 5: Osaaminen

Lisätietoa webinaarisivustolta Parempi työelämä tuottaa tulosta.​

Tallenteet ovat katsottavissa vuoden 2021 ajan.

Yritysten ja hanketoimijoiden onnistumisiin työelämän kehittämisessä voi tutustua  Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen blogissa.


6Aika - Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-täydennyshaku avautuu helmikuussa - hakuinfo 20.1.

6Aika-logo

 

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku avautuu helmikuussa 2021. Kyseessä on yksivaiheinen täydennyshaku jo käynnistyneille tai päättyneille 6Aika-strategian EAKR-hankkeille. Haku on avoinna 1.–28.2.2021. Hakuilmoitus julkaistaan 1.2.2021 rakennerahastot.fi-palvelussa kohdassa Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat.

Helmikuussa avautuvassa haussa etsitään hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. Uusilla hankkeilla on tarkoitus vahvistaa aiempien 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja parantaa niiden tuloksellisuutta – esimerkiksi uusilla kokeiluilla tai tulosten levittämiseen liittyvillä toimenpiteillä. Nyt haettavat hankkeet ovat lyhytkestoisia, puolesta vuodesta vuoteen ja niiden budjettien tulee olla linjassa keston kanssa.

Lisätietoa haun sisällöistä kerrottiin infotilaisuudessa 20.1.2021 klo 8.30–10.00. Tilaisuudessa esiteltiin haun painopisteitä, hakemusprosessia sekä hakemuksille ja EAKR-hankkeille asetettuja vaatimuksia. Tilaisuus järjestettiin verkossa Microsoft Teamsin kautta. Tapahtuman järjestivät Uudenmaan liitto, kuutoskaupungit ja 6Aika-strategiatoimisto.

Hakuinfon materiaalit ovat ladattavissa materiaalipankissa:

> 6Aika EAKR -hakuinfo 20.1.2021, esitysmateriaalit (pdf)


Lue lisää:

6Aika EAKR -täydennyshaku 1.–28.2.2021

https://6aika.fi/

www.uudenmaanliitto.fi/6Aika


Lisätietoja:

Hanna Laaksonen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
Uudenmaan liitto
p. 040 574 8930
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi

6aika.fi/yhteystiedot

Uutista päivitetty 21.1.2021

 

 


6Aika: Kustannus-hyötyanalyysin työkalu kehittämishankkeelle

Turun 6Aika-koordinaatio, Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke ja KPMG ovat kehittäneet yhteistyössä kustannus-hyötyanalyysin työkalun. Työkalun avulla on mahdollista laskea, kuinka kehityshanke vaikuttaa kaupungin tai kunnan rahavirtoihin eli kassavirtaan. Työkalu on tarkoitettu erityisesti kuntien ja kaupunkien kehittäjille käytettäväksi esimerkiksi suunnittelun ja päätöksenteon tukena.

Työkalu soveltuu sekä projektien suunnitteluun että seurantaan. Työkalun tuottama tieto auttaa hallitsemaan riskejä, suuntaamaan resursseja oikein ja jalkauttamaan jo tehdyn työn tuloksia.

> Opas kustannus-hyötyanalyysin käyttöön (PDF)

> Kustannus-hyötyanalyysin työkalu (Google Sheets)

 

Katso myös:

> Kaikki 6Aika-työkalupakissa julkaistut oppaat aihealueittain

 

Lisätietoja:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, Turun kaupunki
anna-mari.sopenlehto-jokinen(at)turku.fi

Jere Lumikko, Turun kaupunki
jere.lumikko(at)turku.fi