Työllisyys

Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnalliset hankkeet

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toteutetaan Euroopan unionin rakennerahastokaudella vuosina 2014–2020 kuutta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta, jotka liittyvät laajasti työllisyyden edistämiseen, työttömyyden ehkäisyyn sekä työelämän kehittämiseen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin vastaamiseen.

ESR:n valtakunnallisen toiminnan tavoitteena on hyödyntää työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa ja siihen liittyvää kehitystyötä koko Suomessa, mikä on erityisen merkityksellistä nykyisessä haasteellisessa työllisyys- ja taloustilanteessa. Valtakunnallisen toiminnan täysimääräinen ja aktiivinen hyödyntäminen tuo lisäarvoa sekä alueellisille TE-hallinnon toimijoille että muille kumppaneille.

Työllisyys –teeman valtakunnallisen toiminnan tavoitteena on vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen ja päällekkäisyyksien välttäminen ottaen huomioon myös aikaisempien ohjelmakausien kokemukset. Tarkoituksena on mm. yhteinen tuotekehitys, hyvien ja huonojen käytäntöjen tunnistaminen ja välittäminen, viestinnän parantuminen sekä hankkeiden hyvien tulosten juurruttaminen kansalliseen politiikkaan ohjausjärjestelmien avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliset hankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa Työllisyys-teeman valtakunnallista hanketoimintaa kahdessa toimenpidekokonaisuudessa. Tavoitteena on  ehkäistä työkyvyttömyyttä, edistää työterveyttä ja -turvallisuutta ja pidentää työuria sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä.