Rakennerahastorahoitus yrityksille Pohjois-Suomessa

Yritystukijärjestelmä muodostuu kahdesta avustuksesta: yrityksen kehittämisavustuksesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. EAKR-osarahoitteisilla avustuksilla edistetään yritysten osaamista, kasvua ja kansainvälistymistä sekä parannetaan työllisyyttä. Avustuksia suunnataan nykyistä enemmän kasvuyrityksille sekä aiempaa riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin.

Yritystukihakemukset jätetään ELY-keskukseen jatkossa yritystukien sähköisen asioinnin kautta. Yritystukien sähköinen asiointipalvelu löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta http://www.ely-keskus.fi kohdasta "Asioi verkossa". Tuen hakeminen sähköisesti edellyttää ns. vahvaa tunnistautumista (Verohallinnon ylläpitämät Katso-tunnisteet). Sähköiseen asiointiin liittyvissä teknisluonteisissa asioissa yritysasiakkaita neuvoo Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500.

Yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Vireillä olevista yritystukihakemuksista, jotka on tehty vanhoilla lomakkeilla ja joista päätetään uuden lainsäädännön mukaisesti, tulee toimittaa uusi korvaava hakemus sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Hakija voi omalla riskillään aloittaa hankkeen toteuttamisen alkuperäisen hakemuksen vireille tulon jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun osalta hankepäätökset tullaan tekemään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, mutta asiakaspalvelu ja hankkeiden päätösvalmistelu alueilla säilyvät ennallaan. Ota yhteyttä alueesi ELY-keskukseen yritysrahoitukseen liittyvissä asioissa.

Keski-Pohjanmaan osalta rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.