Temaattiset torstait - Vaikuttavuusviestintä (Vaasa)

Aloitusaika:
19.4.2018 13:00
Lopetus aika:
19.4.2018 16:00
Paikka:
Original Sokos Hotel Royal Vaasa, (Hovioikeudenpuistikko 18)
Kuvaus

Länsi-Suomen RR-ELY ja Pirkanmaan liitto järjestävät länsisuomalaisille hanketoimijoille neljä Temaattiset Torstait- verkostokohtaamista keväällä 2018.


Kohtaamisten tavoite on tarjota neuvoja ja sparrausta vaikuttavuuden lisäämiseksi omassa hanketyössä, sekä verkottaa hanketoimijoita keskenään. Voit tulla paikalle keskeneräisen hankeidean kanssa tai hakea apua käynnissä olevan hankkeen edistämiseksi. Tärkeintä on, että voit soveltaa tilaisuuden oppeja tavalla tai toisella heti käytäntöön - joko projektiin tai projektiaihioon.

NTM-centralen i Mellersta Finland, som beviljar strukturfonds finansiering i Västra Finland och Birkalands förbund arrangerar Tematiska Torsdagar-nätverksmöten för projektaktörer i Västra Finland på våren 2018.

Träffarnas ändamål är att erbjuda råd och sparring för att öka effektiviteten i det egna projektarbetet samt att utöka nätverksarbete mellan projektaktörerna. Du kan komma på plats med en halvfärdig projektidé eller söka hjälp med att förbättra ett pågående projekt. Det viktigaste är, att du genast kan praktiskt tillämpa mötets lärdomar på ett eller annat vis – antingen i projektet eller i projektidén.

19.4.2018, klo 13-16 Vaasa; VAIKUTTAVUUSVIESTINTÄ / EFFEKTIV KOMMUNIKATION

Kohtaaminen tarjoaa apua oman hankkeen tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta viestimiseen eri kohderyhmille. Hankkeissa voidaan päästä erinomaisiin tuloksiin, mutta jatkon kannalta on erityisen tärkeää, miten näistä tuloksista viestitään etenkin päättäjille. Käymme läpi aiheesta käytännön esimerkkejä ja jaamme parhaiten käytäntöjä. Kukin osallistuja tekee harjoituksena kuvauksen oman hankkeen tai hankeidean vaikuttavuudesta.

Träffen hjälper dig att informera de olika målgrupperna om resultaten av det egna projektet och dess effektivitet. Man kan nå utmärkta resultat i projektet, men med tanke på fortsättningen är det speciellt viktigt hur man informerar om dessa resultat framförallt till beslutsfattarna. Vi går igenom praktiska exempel och utbyter goda erfarenheter. Varje deltagare gör en övning som beskriver effektiviteten i sitt projekt eller i sin projektidé.

Kaikkien neljän tilaisuuden tarkemmat sisällöt ja ilmoittautumislinkki löytyvät tästä.

Anmälningar till träffarna och noggrannare program för dagarna hittar du här