Tietoa hakemisesta

Hyvän hankeidean omaavat tahot voivat hakea rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta tai Euroopan aluekehitysrahastosta. Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee olla ohjelmanmukainen niin, että se pyrkii johonkin ohjelmassa kuvattuun tavoitteeseen. Keskeisiä tavoitteita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääntyminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääntyminen sekä syrjäytymisen torjuminen.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat laajennettavissa valtakunnalliseksi joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan avulla. Valtakunnallista rahoitusta hakevien tulee tutustua ohjelma-asiakirjan lisäksi teemaohjelmien sisältöihin ja tavoitteisiin.

Alueellisen hankkeen on, ohjelman tavoitteiden lisäksi, tuettava jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Itä-Suomen alueella, kannattaa hakijan tutustua Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan sekä eri maakuntien maakuntaohjelmiin (ja niiden toteuttamissuunnitelmiin).

  • Linkki verkkosivustolle, jolla kerrotaan, millainen hanke voi saada rahoitusta: Hakijalle (rakennerahastot.fi).

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa voit hakea nopeutettua maksatusta

Rahoittajat suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti, mikäli haluat nopeuttaa kehittämisavustuksen tai muiden hankkeiden maksatusta. Ole yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Koronan vaikutukset hankkeen sisältöön ja maksatukseen

Jos sinulla on kysyttävää kehittämishankkeeseesi tarvittavista muutoksista, ota suoraan yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön. Klikkaa edellistä linkkiä Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahasto-asiantuntijat.

Voit hakea muutosta hankkeeseesi asiointipalvelussa:

Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500.


Haut ja hakemuksen jättäminen

Hankkeita haetaan ns. hankehakujen avulla. Haut voivat olla avoimia tai ne voivat olla teemahakuja, jolloin määriteltyä kokonaisuutta kehittävät hankkeita otetaan vastaan. Usein hauille on asetettu määräaika, johon mennessä hakemusten pitää olla jätetty toimivaltaiselle rahoittavalle viranomaiselle. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Jos on vähänkään epäselvyyttä siitä, mille viranomaiselle hakemus tulisi jättää, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Alueen asiantuntijoiden yhteystiedot löydät tämän sivuston yhteystiedot -osasta.

Ohjelman toteutuksen ja hankkeiden valmistelun takia on tarpeellista koordinoida yhtenäisiä hakuaikoja. Itä-Suomen maakunnille on suunniteltu yhtenäiset vuosittaiset hakuajat, joiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia.

Tietoa käynnissä olevista hauista löydät Ajankohtaista -osion alta.

Rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvät kansalliset kehittämisohjelmat koordinoidaan valtakunnallisesti ja niihin on omat hakuaikataulunsa. Aikataulut löytyvät rakennerahastot.fi -sivujen valtakunnallisesta osiosta. 

Hankehakemus jätetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä. Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO-tunnistautumispalvelua. Lisätietoa sähköisestä hakemisesta löydät rakennerahastoportaalin valtakunnallisesta osiosta.

Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020 – käyttäjien tulee siirtyä Suomi.fi-palveluun

Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon nyt, jotta asiointi viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

Lisätietoja Katso- palvelusta Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta: Katso-palvelun käyttö päättyy (dvv.fi)