Haku 14.3. - 30.4.2018

Rahoitushaku teollisuuden ja matkailun yrityksille

ELY-keskus vauhdittaa uusien yritysten syntymistä ja merkittävien kehittämishankkeiden käynnistymistä toimivissa itäsuomalaisissa yrityksissä avaamalla pienille ja keskisuurille teollisuuden ja matkailualan yrityksille suunnatun rahoitushaun. 

Hakemukset tulee jättää ELY-keskukselle 30.4.2018 mennessä. ELY-keskuksen tavoitteena on käsitellä nämä hakemukset kesäkuun loppuun mennessä.
 

Rahoitusta teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen

Kenelle

 • Käynnistysvaiheessa oleville sekä jo toimiville yrityksille, jotka hakevat merkittävää kasvua sekä tuottavuuden parantamista
 • Yrityksille, jotka valmistelevat tulevaisuudessa toteutettavaa suurempaa hanketta

Mihin voi hakea rahoitusta?

 • Haastavien kehittämishankkeiden valmisteluun
 • Liiketoimintaosaamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja niihin liittyviin investointeihin
 • Tuottavuus-, tuotantomentelmä- ja tuotantoautomaatioratkaisujen kehittämiseen ja niihin liittyviin investointeihin
 • Liiketoiminnan ja tuotannon digitalisointiratkaisujen kehittämiseen ja niihin liittyviin investointeihin
 • Robotiikka, tekoäly, vr- ja ar-teknologiat

Mihin kustannuksiin voi saada rahoitusta?

Kehittämiskustannuksiin:

 • Kehittämistyöhön tarvittavat ostettavat asiantuntijapalvelut, palkkakustannukset, materiaalikustannukset
 • Kehitystyöhön liittyvät ulkomaan matkat ja niiden kotimaan osuudet
 • Ulkomailla messuille ja näyttelyihin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin

Investointikustannuksiin:

 • Aineellisiin investointeihin, kuten rakennukset, koneet ja laitteet
 • Aineettomiin investointeihin, kuten teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien ja käyttölupien hankintaan sekä tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaan

Paljonko

 • Kerralla enintään 7 miljoonaa euroa
 • Kehittämistoimeniteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • Investointeihin 15 - 35 % hyväksyttävistä kustannuksista

Teollisuusyritysten yhteyshenkilöt - sparraajat ELY-keskuksessa

 • Yritysasiantuntija Kristiina Laatikainen, Mikkeli, p. 050 350 8702, kristiina.laatikainen(at)ely-keskus.fi
 • Johtava yritysasiantuntija Pekka Pelkonen, Joensuu, p. 044 246 4670, pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi
 • Yritysasiantuntija Kaisa Hakala, Kuopio, p. 040 509 3373, kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Rahoituksen haku

Hae rahoitusta 30.4. mennessä ELY-keskuksen asiointipalvelun kautta. Käsittelemme haussa saapuneet hakemukset 30.6. mennessä.

Linkki

    Asiointipalveluun
            (ely-keskus.fi)

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rahoitusta Itä-Suomen kansainvälisen matkailun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittämiseen

Kenelle

 • Käynnistysvaiheessa oleville sekä jo toimiville yrityksille, jotka hakevat merkittävää kasvua sekä tuottavuuden parantamista
 • Yrityksille, jotka valmistelevat tulevaisuudessa toteutettavaa suurempaa hanketta

Mihin voi hakea rahoitusta?

 • Haastavien matkailun liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävien hankkeiden valmisteluun
 • Matkailun liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja niihin liittyviin investointeihin
 • Matkailuliiketoiminnan digitalisointiratkaisujen kehittämiseen ja niihin liittyviin investointeihin
 • Itäsuomalaisen DMS (destination management service) palvelumallin kehittämiseen
 • Tuotteistamisen osaamisen kehittämistä

Mihin kustannuksiin voi saada rahoitusta?

Kehittämiskustannuksiin:

 • Kehittämistyöhön tarvittavat ostettavat asiantuntijapalvelut
 • Kehittämistyöhön liittyvät palkkakustannukset
 • Kehitystyöhön liittyvät ulkomaan matkat ja niiden kotimaan osuudet
 • Ulkomailla messuille ja näyttelyihin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin

Investointikustannuksiin:

 • Aineellisiin investointeihin kuten
 • Rakennukset, koneet ja laitteet
 • Aineettomiin investointeihin kuten
 • Teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien hankinta
 • Tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta

Paljonko

 • Kerralla enintään 7 miljoonaa euroa
 • Kehittämistoimeniteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • Investointeihin 15 - 35 % hyväksyttävistä kustannuksista

Matkailuyritysten yhteyshenkilöt - sparraajat ELY-keskuksessa

 • Yritysasiantuntija Outi Kaihola, Mikkeli, p. 040 837 2225, outi.kaihola(at)ely-keskus.fi
 • Yritysasiantuntija Tuula Lehtonen, Joensuu, p. 044 246 4653, tuula.lehtonen(at)ely-keskus.fi
 • Johtava yritysasiantuntija Eija Pihlaja, Kuopio, p. 040 537 1659, eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Rahoituksen haku

Hae rahoitusta 30.4.2018 mennessä ELY-keskuksen asiointipalvelun kautta.

Linkki:

        Asiointipalveluun
            (ely-keskus.fi)