Rakennerahastot Itä-Suomessa

Rakennerahastoportaalin Itä-Suomen osiossa kerrotaan ohjelmakauden 2014–2020 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Itä-Suomen alueella.

Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat, jotka kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Etelä-Savon ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

Uutiset

Sinisellä pohjalla teksti: EURA 2021, uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027.

Valmistaudu uuteen rakennerahasto-ohjelmakauteen

EU:n alue- ja rakennepolitikkan kansallisen ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano käynnistyy 1.11.2021. Ohjelmakauden toteutus aloitetaan...

Andrea-niminen laiva kanavassa.

naviSaimaa toi hyvää pöhinää vesiliikenteen kehittämiseen

Vesiliikenteen kehittäminen, niin rahti kuin matkustajaliikenteessä, on Saimaan alueen maakuntien eli Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon yhteinen...

EU-ohjelmavalmistelun tilannekatsaus - Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

EU:n alue- ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikka) lisätään jäsenmaiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä merkittäviä...

Kesäisessä metsässä männyn rungon takaa kurkistavat nainen, mies ja lapsi.

Uutta vetovoimaa ja elämyksiä ammennetaan Saimaan luonnosta

Kolmivuotisella Luonto-Saimaa -hankkeella edistetään Saimaan ja Savonlinnan seudun vetovoimaa kestävänä ja vastuullisena luontomatkailukohteena. Hankkeen aikana kartoitetaan ja...