Tulossa keskustelutilaisuuksia syksyn ESR-hausta (REACT-EU)

Hämeen ELY-keskus avaa seuraavan ESR-haun alkusyksystä ja järjestää kolme keskustelutilaisuutta hausta (REACT-EU) elokuussa.
 

Tilaisuuksissa kerrotaan lyhyesti, millaisia hankkeita tulevassa haussa haetaan ja mitkä ovat alueelliset painopisteet. Tilaisuuksissa on keskusteleva ote, ja niissä voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä painottuen kuitenkin kyseessä olevien maakuntien painopisteisiin ja erityispiirteisiin. Mikäli et pääse oman alueesi tilaisuuteen, voit ilmoittautua eri alueen tapahtumaan. Tilaisuudet järjestetään Teamsin kautta.

Katso tapahtumat ja ilmoittaudu:
Häme 25.8. klo 10.00–11.00
Uusimaa 26.8. Uusimaa klo 13.00–14.00
Kaakkois-Suomi 27.8. klo 10.00–11.00
 

Tapahtumien materiaalit löytyvät materiaalipankista.

 

Hämeen ELY-keskus suunnittelee avaavansa seuraavan ESR-haun elo-syyskuussa. ELY-keskus jätti osan rahoituksesta jakamatta, koska kevään REACT-EU-haussa ei tullut riittävästi vähähiilistä taloussa edistäviä hankkeita. ELY-keskus etsii erityisesti vihreää siirtymää ja vähähiilistä taloutta tukevia hanke-esityksiä Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä toimintalinjalle 9.
Lisäksi haussa on mahdollista jättää hakemuksia Kymenlaakson osalta toimintalinjalle 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja toimintalinjalle 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Lisätietoja hausta tulossa myöhemmin.


Ilmoittaudu mukaan syksyn EAKR-starttikoulutuksiin

lehtiö, kynä ja tietokone

Uudenmaan liitto järjestää EAKR-hankkeille verkossa neljän starttikoulutuksen sarjan hankehallinnon eri osa-alueisiin liittyen syys-lokakuussa 2021. Koulutukset on tarkoitettu Uudenmaan liitosta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden uusien Etelä-Suomen suuralueen EAKR-hankkeiden ja valtakunnallisen 6Aika-strategian EAKR-hankkeiden projektipäälliköille sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville henkilöille. Myös aiemmin käynnistyneiden hankkeiden työntekijät ovat tervetulleita. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton rahoitusryhmän asiantuntijat.

Koulutusten ajankohdat ja aiheet

 • tiistai 14.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen käynnistäminen ja hyvä hallinto
  • EAKR-päätöksenteko 
  • ohjausryhmä
  • tuloksellisuus ja viestintä
 • tiistai 21.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen taloushallinnon perusteet ja henkilöstökustannukset 
  • tukikelpoisuus ja kustannukset flat rate- hankkeissa
  • kirjanpito, tulot ja rahoituserät 
  • henkilöstökustannukset ja niiden raportointi
 • tiistai 28.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen toiminnan seuranta ja raportointi 
  • seuranta- ja loppuraportti 
  • de minimis -tuki 
  • indikaattorit
 • tiistai 5.10.2021 klo 13.00–15.00: Hankkeen hankinnat ja kustannusten raportointi 
  • hankkeen hankinnat 
  • maksatushakemus 
  • hankkeiden varmentaminen


Ilmoittautuminen

> Ilmoittaudu koulutuksiin Etelä-Suomen tapahtumakalenterista


Tervetuloa starttikoulutuksiin!


Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi
 

 

 


Etelä-Suomeen yhteensä 36 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta ELY-keskukselta vuoden 2021 alkupuoliskolla

Hämeen ELY-keskus myöntää EU-rakennerahastorahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin tammi-kesäkuun 2021 aikana yritys- ja hankerahoitusta noin 36 miljoonaa euroa.

Rahoituksesta noin 61 prosenttia kohdistui Uudellemaalle, 27 prosenttia Hämeeseen ja loput Kaakkois-Suomeen. Edellä mainittujen lisäksi rahoitettiin noin 1,1 miljoonalla eurolla valtakunnallisia ESR-hankkeita. Näin ollen yhteensä Hämeen ELY-keskus myönsi rahoitusta yli 37 miljoonaa euroa.

Etelä-Suomen alueella myönnettiin yritystukia (EAKR ja kansallinen rahoitus) noin 28 miljoonaa euroa, josta suurin osa (noin 18 miljoonaa euroa) meni Uudellemaalle. Kehittämisavustuksia myönnettiin noin 26 miljoonalla eurolla. Yrityksen kehittämispalvelujen osuus koko summasta oli noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön kehittämishankkeita ei kuluneella puolivuotiskaudella ollut lainkaan.

Euroopan aluekehitysrahaston varoista myönnettiin eniten yrityksen kehittämisavustusta (800 000 e) uusmaalaiselle Delipap Oy:lle Raaseporiin uuteen tuotantolinjastoon. Rahoitusta myönnettiin myös mm. hermeettisen höyryturbiinin testaamiseen (Aument Power Oy, Lappeenranta), Evon Luonnon ekologisen lähimatkailukonseptin kehittämiseen ja kansainvälistämiseen (Evon Luonto Oy, Janakkala) sekä Kelluva Huvilapuisto -konseptin kehittämiseen (CatMarina Oy, Hollola). EAKR:n lisäksi kehittämisavustusta jaettiin kansallisesta rahoituksesta.

Euroopan sosiaalirahaston alueellisia hankkeita rahoitettiin noin 8,3 miljoonalla eurolla. Summasta 3,8 miljoonaa euroa myönnettiin Uudenmaan alueelle. Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä myönnettiin myös rahoitusta useille ESR-hankkeille.

Suurin summa ESR-rahoitusta (749 156 e) myönnettiin Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun -hankkeelle, jonka toteuttaa Vantaan kaupunki. Hankkeessa luodaan työmuoto, jossa yksilöllisellä tuella ja vahvalla läsnäololla pystytään vastamaan sellaisten nuorten tilanteeseen, jotka ovat luiskahtaneet työn ja koulutuksen ulkopuolelle koronan vaikutuksesta. Lisäksi rahoitettiin mm. Tiimeistä toimeen - osaamista ja osallisuutta korkeakoulujen etäkohtaamisiin -hanketta (LAB-Ammattikorkeakoulu Oy) sekä NOSTO - Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa -hanketta (Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy).

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Lue lisää:

Uudenmaan alueen tiedote STT Infon sivuilla
Uudenmaan alueen tiedote ruotsiksi STT Infon sivuilla

Listat rahoitetuista hankkeista:

Rahoitetut ESR-hankkeet tammi-kesäkuu 2021 (pdf)
Rahoitetut yritysten kehittämishankkeet ja toimintaympäristöavustus tammi-kesäkuu 2021 (pdf)


EAKR-haku avautuu Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa elokuun puolivälissä

syksyn lehdet

Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa avautuu yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku 16.8.2021. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 30.9.2021. Hakuilmoitus ja hakijan opas julkaistaan haun avautumispäivänä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa: Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Haussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai harkinnanvaraisesti ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Rahoitusta on haettavissa toimintalinjoista 1 (Etelä-Karjala) ja 2 (Varsinais-Suomi) sekä REACT-EU-rahoitusta toimintalinjasta 8 (molemmat maakunnat).

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa maakuntien älykkään erikoistumisen strategioista ja selviytymissuunnitelmista löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta: Etelä-Suomen suuralue > Kehittämisen painopisteet.

Lue lisää rahoitettavien REACT-EU-toimien sisällöstä ohjelmanmuutosasiakirjasta.

Hakuun avautuvat toimintalinjat ja erityistavoitteet maakunnittain

Etelä-Karjala


Etelä-Karjalan liitto avaa haun EAKR-toimintalinjan 1 erityistavoitteille 1.1 ia 2.1 sekä REACT-EU-toimintalinjan 8 erityistavoitteelle 12.1.

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

 •     1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
 •     2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

 •     12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Toimintalinjan 1 erityistavoitteiden osalta hankkeiden tulee tukea kuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka tähtää yritysten tarpeista lähtevään ja niitä palvelevaan toimintaan sekä tarjoaa niille tukea ideoiden edelleen kehittämiselle. Yritysten kasvua tukevien palvelujen kehittämisessä tulee huomioida valtakunnallisesti valmisteilla oleva muutos TE-palveluiden siirtymisestä kunnille.

REACT-EU:n osalta haussa painotetaan edellä mainitun lisäksi erityisesti koronakriisistä kärsiville palvelualoille kohdentuvia hankeideoita, jotka auttavat yrityksiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa elpymisvaiheessa.

Rahoitusta Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä on käytettävissä yhteensä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.
 

Varsinais-Suomi


Varsinais-Suomen liitto avaa haun toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille.

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

 Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

 • 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
 • 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta


Haun tarkemmat tiedot tulee tarkistaa hakuilmoituksesta ja/tai hakijan oppaasta haun avauduttua.


Lisätietoja:
 

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Tuloksia Hämeen ELY-keskuksen rahoittamista hankkeista

Hämeen ELY-keskuksessa on tehty hanke-esittelyjä rakennerahastohankkeista. Yhteensä juttuja on kirjoitettu 36 eri hankkeesta. Jutuissa esitellään monipuolisesti eri toimintalinjojen hankkeita.

​Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmakausi lähenee loppuaan. Hämeen ELY-keskus on rahoittanut ohjelmakauden aikana vuoden 2020 syksyyn mennessä lähes 450 ESR-hanketta ja vuoden 2021 kevääseen mennessä yli 600 EAKR-hanketta. ESR-hankkeet kattavat laajasti erilaista toimintaa, osallisuuden edistämisestä ja työllistymisestä yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen, unohtamatta koulutuksen laadun parantamista ja keskeyttämisen ehkäisyä. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt EAKR-rahoitusta pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. 

ESR-hankkeissa on ollut mukana yli 57 000 osallistujaa. Jokaiselle erityistavoitteella on oma määritelty kohderyhmänsä, jonka tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Kokonaisuutta katsottaessa työttömien osallistujien määrä on noin kolmannes, työllisiä on ollut yli 40 % ja loput osallistujista on ollut opiskelijoita. Alle 25 -vuotiaita on ollut neljännes osallistujista, noin joka seitsemäs osallistuja on ollut ikääntyvä. Vajaalla viidenneksellä osallistujista on vain perusasteen koulutus. Noin joka kolmannen osallistujan katsotaan olevan syystä tai toisesta heikossa asemassa (lähde ESR Henkilö 9/2020). 

EAKR-hankkeiden myötä arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 289 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 129 miljoonaa euroa. Hankkeissa on arvioitu syntyvän yli 90 patenttia sekä muita aineettomia oikeuksia kolmatta sataa. Hankkeiden myötä on arvioitu syntyvän lähes 100 uutta yritystä sekä noin 1500 työpaikkaa. Ohjelmakauden aikana huhtikuun 2021 loppuun mennessä Hämeen ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta noin 24,4 prosenttia on kohdistunut vähähiilisyyden edistämiseen tavoitteen ollessa koko ohjelmakaudelle 25 prosenttia. 

Tutustu hanke-esittelyihin rakennerahastojen sivuilla.


Kevään EAKR-hausta 26,8 miljoonaa euroa hankerahoitusta Etelä-Suomeen

päivänkakkarat

Maaliskuun lopussa päättyneen Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaun osalta päätökset rahoitettavista hankkeista ovat loppusuoralla. Myönteisen rahoituspäätöksen on saanut tai saamassa lähes 80 hanketta, joista pieni osa ylimaakunnallisia. Etelä-Suomen maakuntien liitot myöntävät rahoitusta yhteensä vajaat 26,8 miljoonaa euroa.

Haussa etsittiin hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Haussa olivat avoinna Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ja sen ohjelmanmuutosasiakirjan REACT-EU:n EAKR-toimenpiteitä koskeva toimintalinja 8 ja suurimmassa osassa maakuntia myös toimintalinjat 1 (Pk-yritysten kilpailukyky) ja/tai 2 (Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen).

Suurin osa jaettavasta rahoituksesta on REACT-EU-lisärahoitusta, jolla rahoitetaan hankkeita osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeita rahoitetaan jonkin verran myös aiemmin päättyneistä hankkeista palautuneilla varoilla.

Varsinais-Suomessa rahoituksen sai kahdeksan hanketta ja rahoitusta niille myönnetään yhteensä hieman yli 3 miljoonaa euroa.
Päijät-Hämeessä rahoitussumma on myös reilut 3 miljoonaa euroa jakautuen 16 hankkeelle.
Etelä-Karjalassa rahoitusta myönnetään reilulla 1,8 miljoonalla eurolla 13 hankkeelle.
Kymenlaaksossa rahoitettavaksi päätyi 9 hanketta reilun 2 miljoonan euron summalla.
Kanta-Hämeessä rahoitetaan 11 hanketta reilun 1,9 miljoonan euron summalla.
Uudellamaalla rahoitettavien hankkeiden lukumäärä on 28 ja rahoitussumma vajaat 14,7 miljoonaa euroa.

Vihreän talouden ja digitalisaation teemoja

Rahoitettavissa hankkeissa nousevat vahvasti esille erilaiset yritysten palautumiskykyä ja liiketoiminnan vauhdittamista sekä kilpailukyvyn kasvattamista koskevat hankkeet.

- Digitaalisuutta hyödynnetään vahvasti näiden päämäärien saavuttamiseksi muun muassa erilaisia etäpalveluita ja uusia teknologisia ratkaisuja kehittämällä. Moni hanke liittyy vahvasti vihreään talouteen etenkin kiertotalouden ja biotalouden ja niiden liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen kautta, kertoo erityisasiantuntija Henri Hallanoro Uudenmaan liitosta.

Hankkeissa kehitetään myös esimerkiksi kestävää asumista ja liikkumista sekä teollisuuden tuotantomenetelmiä. Etäpalvelujen ja uuden teknologian ratkaisuista esimerkkejä ovat kosketuksesta riippumaton teknologia ja palvelut sekä muu terveysturvallisuuteen liittyvä teknologia.

Osa hankkeista on jo käynnistynyt ja suuri osa käynnistyy loppukesästä tai alkusyksystä.

Ennakkotietoa tulevasta EAKR-hausta

Etelä-Karjalan liitto ja Varsinais-Suomen liitto varautuvat avaamaan EAKR-rahoitushaun aikavälille 16.8.–30.9.2021.

Etelä-Karjalassa hakuun avautuvat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteet 1.1 (Uuden liiketoiminnan luominen) ja 2.1 (Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) sekä toimintalinjan 8 erityistavoite 12.1 (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta). Rahoitusta on käytettävissä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.

Varsinais-Suomessa hakuun avautuvat toimintalinjat 2 ja 8.

Hakuilmoitus ja hakijan opas julkaistaan haun avautumispäivänä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa > Etelä-Suomen suuralue > ajankohtaista > hakuajat.


Lisätietoja:

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

 


Etelä-Suomen rakennerahastojen kesän uutiskirje on julkaistu

perhonen

Kesän uutiskirjeessä asiaa muun muassa hakujen tilanteesta, syksyn koulutuksista, koronan vaikutuksista sekä kiinnostavia hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.


Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.8.2021 saakka

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.8.2021 asti

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka seuraavasti. 

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)   

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 

EU-ohjelmakauden päättymisen vaikutukset hankehakemuksiin

Haku nykyisen ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.8.2021. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät välttämättä riitä kaikkiin rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin. Saapuneiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko on käynnissä ELY-keskuksissa.

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.9.2021 eli ennen uuden EU-ohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen riittämättömyyden takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) hakuaika

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %. 

Hakemusten toimitustapa

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake on auennut 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitusosoite

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2021 sähköiseen järjestelmään osoitteessa: Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

Lisätiedot

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan:

Asiantuntijoiden yhteystiedot

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat

Yhteystiedot


Syksyllä luvassa starttikoulutusten sarja EAKR-hankkeille

lehtiö ja tietokone

Uudenmaan liitto järjestää EAKR-hankkeille verkossa neljän starttikoulutuksen sarjan hankehallinnon eri osa-alueisiin liittyen syys-lokakuussa 2021. Koulutukset on tarkoitettu Uudenmaan liitosta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden uusien Etelä-Suomen suuralueen EAKR-hankkeiden ja 6Aika-strategian EAKR-hankkeiden projektipäälliköille sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville henkilöille. Myös aiemmin käynnistyneiden hankkeiden työntekijät ovat tervetulleita. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton rahoitusryhmän asiantuntijat.

Koulutusten ajankohdat ja aiheet

 • tiistai 14.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen käynnistäminen ja hyvä hallinto
  • EAKR-päätöksenteko 
  • ohjausryhmä
  • tuloksellisuus ja viestintä
 • tiistai 21.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen taloushallinnon perusteet ja henkilöstökustannukset 
  • tukikelpoisuus ja kustannukset flat rate- hankkeissa
  • kirjanpito, tulot ja rahoituserät 
  • henkilöstökustannukset ja niiden raportointi
 • tiistai 28.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen toiminnan seuranta ja raportointi 
  • seuranta- ja loppuraportti 
  • de minimis -tuki 
  • indikaattorit
 • tiistai 5.10.2021 klo 13.00–15.00: Hankkeen hankinnat ja kustannusten raportointi 
  • hankkeen hankinnat 
  • maksatushakemus 
  • hankkeiden varmentaminen


Ilmoittautuminen
 

> Ilmoittaudu koulutuksiin Etelä-Suomen tapahtumakalenterista

 

Tervetuloa starttikoulutuksiin!


Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi
 

 


Kuukauden EAKR-hanke: VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä

paviljonki ja puita
 

 • Hanketoteuttaja: HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Toteutusaika 1.8.2018–30.6.2021
 • Kohdealue: Kanta-Häme
 • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 187 320 € (kokonaisrahoitus 249 760 €)

HAMK, Hämeen liitto, EU- ja Vipuvoimaa -logot

Kanta-Hämeen maakunnan matkailun kehittämistä tehdään pääasiassa erilaisten hankkeiden avulla. Vaikka matkailun kansainvälinen kohderyhmä on vahvasti kulttuurista kiinnostunutta, se ei tunne hyvin suomalaisen kulttuurin tarjontaa. Matkailupalveluihin on mahdollisuus yhdistää runsaasti kulttuurillisia elementtejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaista erottuvan kulttuurielämyksen. Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointia sekä kattavaa tarjonnan esittelyä jakelukanavissa. Kohteen houkuttelevuuden lisäämiseksi tarvitaan myös virtuaalisuutta (kuvat, videot, lisätty todellisuus yms.). VIKKE - Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeen päätarkoitus on lisätä pelillistämisen ja tarinallisuuden avulla Kanta-Hämeen kulttuurikohteiden houkuttelevuutta sekä lisätä alueen matkailijoiden määrää.

Hankkeen tavoitteet:
 

1) kehittää alueen kulttuuriin liittyvien tarinoiden ja visualisoinnin avulla pk-yritysten tuotteita ja palveluita
2) lisätä Kanta-Hämeen tunnettuutta matkailumaakuntana erityisesti Visit Häme -sivuston ja sen sosiaalisen median kanavien kautta sekä
3) toteuttaa virtuaalinen peli, joka lisää alueen tunnettuutta ja opastaa matkailijoita uusin menetelmin.

Tarinallinen ja virtuaalinen ulottuvuus kulttuurimatkailuun

Hanke yhdistää digitaalisuuden sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Hankkeessa on tarinallistettu ja tuotteistettu palvelumuotoilun keinoin uusia alueen historiaan ja kulttuuriin liittyviä (keskiaika, esihistoria, sotahistoria) tuotteita ja palveluja, joiden käyttäjäryhminä ovat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Tarinoita kuljetetaan eteenpäin mielenkiintoisten fiktiivisten tapahtumien kautta, joihin on yhdistetty myös alueen faktapohjaista kulttuurihistoriaa. Tarinankerronnassa yhdistyvät fyysiset paikat, kirjoitettu tarina, valokuvat, videot, 360-kuvat ja lisätty todellisuus. Hankkeessa on kehitetty tarinoita, virtuaalista sisältöä sekä mobiilipelialusta, jotka toimivat itsenäisinä seikkailuun, liikuntaan ja ulkoiluun aktivoivina matkailutuotteina täydentämään kulttuuri-, luonto-, tapahtuma- ym. matkailukohteiden elämyksellisyyttä. Virtuaalisin ratkaisuin matkailijalle myös esitetään lisätietoa kohteista, jota ei muuten olisi saatavilla.

kännykkäsovellus kuvattuna ulkona
Tenholan linnavuori on yksi VIKKE-sovelluksen kohteista.

Hankkeessa on toteutettu muun muassa:

 • VIKKE-sovelluspilotti. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi nimellä VIKKE Google Play Storesta (Android-laitteille)  ja App Storesta (iOS-laitteille). Sovelluksen ideana on toimia uudenlaisena tapana tutustua alueen kulttuurikohteisiin tarinoiden ja tehtävien avulla. Osassa tehtäviä on pilotoitu AR-tekniikkaa, joka tuo pelaajalle lisättyä todellisuutta mobiililaitteen näytön välityksellä reaaliympäristöön. Sisällöt toteutettiin yhteistyössä alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa. Hackathon- työskentelyn avulla eri koulutusasteiden opiskelijat pohtivat mielenkiintoisia tehtäväsisältöjä sovelluspilottiin.
 • Seudulliset tarinatyöpajat, joissa on työstetty kulttuurialalla toimivien yrityksien omia tarinoita. Tarinat ja kulttuurikohteet on tuotu osaksi VIKKE-sovelluspilottia.
 • Kahdeksanosainen tarinallistamisen valmennussarja maakunnan kulttuuri- ja matkailualan toimijoille.
 • 3D-mallinnuksia maakunnan tunnetuimmista kulttuurikohteista ja esineistä, kuten Iittalan tunnetuimmista design-esineistä.
 • Kulttuurikohteista koottiin maakunnalliseen avoimeen kuvapankkipalveluun CC0-lisensoitua kuvamateriaalia.
 • Useita blogikirjoituksia kulttuurikohteista, joita on julkaistu Visit Häme -sivustolla sekä sen eri some-kanavilla
 • Virtuaaliset opastetut kierrokset lasin vuosijuhlan kunniaksi Iittalan Design Museosta ja lasitehtaasta sekä Riihimäen Suomen lasimuseosta englanniksi ja japaniksi yhteistyössä Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen kanssa. Uudenlainen toteutustapa palvelee myös COVID-19-tilanteessa kulttuurivierailijoita eri puolilta maailmaa.
 • Tuotepaketit vastuullisella liikkumistavalla (juna, polkupyörä) englanniksi kulttuurikohteista
 • Valtakunnallinen kulttuuri- ja tapahtumawebinaari ILMIÖ loppuvuodesta 2020

Hankkeen puitteissa on tehty myös opiskelija- ja opinnäytetöitä.

Toteutuksiin ja tuloksiin voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla:
https://www.hamk.fi/projektit/vikke-virtuaalinen-kulttuurimatkailu-kanta-hameessa/

Hankkeen lopputuloksena Visit Finland-, Lakeland- ja Visit Häme -sivuille saadaan uusia tuotteita ja palveluita. Trip Advisoriin ja muille alustoille voidaan syöttää uutta kiinnostavaa kulttuurimatkailutarjontaa Kanta-Hämeestä. Materiaalia tuotetaan suomeksi ja englanniksi. Kanta-Hämeen matkailusidonnaisiin yrityksiin saadaan lisää virtuaalista näkyvyyttä ja uutta liiketoimintaa kulttuurimatkailuun ja historiaan liittyvien tarinoiden avulla. Virtuaalisuuden lisääminen käyntikohteissa lisää uusia kävijöitä alueella.


Lisätietoja:


Heidi Kerkola
Projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
heidi.kerkola(at)hamk.fi

www.hamk.fi/vikke
www.visithame.fi

 

 

 

 


Näytetään tulokset 11 - 20 / 275
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 28