Uusimaa-ohjelma 2.0: maakunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä

Uusimaa-ohjelma 2.0 rakentaa hyvinvoivien ja osaavien uusmaalaisten sekä menestyvän ja vastuullisen bisneksen maakuntaa, joka on ilmastoviisas ja monimuotoinen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden tukeminen ovat ohjelman perusarvoja.

Tulevaisuuden Uusimaa haluaa olla visionsa mukaan Euroopan virkein ja viilein alue vuonna 2050. Uudenmaan virkeys kuvastuu aktiivisuutena, teknologisina innovaatioina ja edelläkävijyytenä, yrittäjähenkisyytenä sekä eloisana kaupunkikulttuurina. Alueen viileys näkyy ilmastoviisautena, matkailun kasvuna ja positiivisena ilmapiirinä.

Strategiset painopisteet ovat:

  • Hyvinvoiva ja osaava ihminen
  • Menestyvä ja vastuullinen bisnes
  • Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta

Maakunta pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää uusmaalaisilta ripeitä ja mittavia toimia päästöjen vähentämisessä. Muutoksia tarvitaan niin energian tuotannossa kuin kulutuksessakin. Vähähiilisen ja ekologisen maakunnan luomiseen pyritään älykkäillä ja taloudellisesti kestävillä ratkaisuilla.

Uusimaa-ohjelmalla ohjataan Uudenmaan kehitystä ja resurssien kohdentamista maakunnassa, kuten rakennerahastorahoitusta.
 

Uudenmaan älykkään erikoistumisen ydinajatuksena on resurssiviisaus
 

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia vauhdittaa maakunnan kestävää kasvua ja ohjaa siihen rahoitusta. Strategian ydinajatus "Resurssiviisas Uusimaa" tarkoittaa erilaisten resurssien harkittua ja ennakoivaa käyttöä tavoilla, jotka edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Resurssiviisas Uusimaa -brändi kokoaa yhteen vahvuusalueet, joihin Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyössä panostetaan. Vahvuuksiin keskittymällä tutkimus- ja innovaatiotyöstä saadaan enemmän irti.

Strategian kansainvälinen brändi on nimeltään Helsinki Smart Region.

Resurssiviisauden kattoteeman alla on kolme strategista teemaa:

  • Ilmastoneutraalius 
  • Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut
  • Ihmisten kaupunki 

Älykäs erikoistuminen tukee maakunnallista Uusimaa-ohjelmaa. Uusimaa-ohjelman kolme strategista painopistettä limittyvät älykkään Uudenmaan kärkiteemoihin.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Outi Ervasti, Uudenmaan liitto,
puh. 040 721 2131