Työllistämisen käytännön vinkkejä

Iisisti töihin

Osaavasti yrityksiin

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP)

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen nuorten työllistymisessä

TEHDAS - tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä

Tsempataan töihin!

Vauhdittamo

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 syksyyn mennessä 134 hanketta, joiden tavoitteena on tukea nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Rahoitusta näihin hankkeisiin on Etelä-Suomessa kohdennettu lähes 33 miljoonaa euroa. Lisäksi valtakunnallisesti toimiviin hankkeisiin on osoitettu noin 19 miljoonaa euroa. 

Pelilauta ja nappuloita.

Hankkeisiin on saatu mukaan hyvin sekä itse työttömiä että heitä ohjaavia työntekijöitä. Sen lisäksi, että useat ovat päässeet eteenpäin työ- tai koulutuspolullaan, on merkittävä määrä työssä olevia ohjaajia päivittänyt osaamistaan. Hankkeissa on myös luotu useita työkaluja ja toimintatapoja, joita muutkin voivat hyödyntää toiminnassaan.

Työllistymistä edistävissä hankkeissa on ollut mukana lähes 20 000 uutta suuntaa etsivää sekä heidän ohjaajaansa. Työttömiä tästä määrästä on ollut yli puolet, viidennes on ollut opiskelijoita. Noin 65% osallistuneista työttömistä on ollut nuoria. Lisäksi ikääntyviä työttömiä on saatu mukaan kiitettävästi, noin 20% työttömistä osallistujista.

Kaikkia osallistujia tarkasteltaessa vain peruskoulutaustalla olevien määrä on 20% ja heikossa asemassa eri syistä (esim. maahanmuuttajia, muita etnisiä vähemmistöjä, vammaisia jne.) on ollut melkein puolet kaikista osallistujista (Lähde ESR Henkilö 9/2020). Rahoitus näyttäisikin kohdistuneen juuri niihin kohderyhmiin, joita on haluttu tavoittaa.

Kuva: Pixabay