Työkaluja tuottavuuteen ja hyvinvointiin

KunTeko 2020

Tuottavasti moninainen

Työelämäsafari - Vertaisoppiminen ja verkostot pk-yritysten kehittämisen tukena

Työkaari kantaa - tuottavaa hyvinvointia

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 syksyyn mennessä 66 hanketta ESR-rahoituksella Etelä-Suomen alueosion ja valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä kautta. Hankkeiden tavoitteena on samanaikaisesti parantaa yritysten ja organisaatioiden työhyvinvointia ja tuottavuutta osallistamalla mahdollisuuksien mukaan kehittämistoimiin niin johto kuin henkilöstö. Hankkeissa tuetaan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin ja kehitetään uusia työelämää uudistavia toimintatapoja.

Nainen osoittaa sormella ylöspäin suuntaavaa kaaviota.

Rahoitusta näihin hankkeisiin on Etelä-Suomessa kohdennettu lähes 9,2 miljoonaa euroa. Lisäksi valtakunnallisesti toimiviin hankkeisiin on osoitettu n. 11 miljoonaa euroa. Yrittäjiä ja työntekijöitä on saatu hyvin mukaan, yli 13 000 henkeä. Näistä yli 54-vuotiaita on neljännes. Naisten osuus kehittämishankkeissa on merkittävä (66 %) ja osuus kasvaa selvästi korkeimmassa ikäluokassa. Yrityksiä on hankkeissa ollut mukana jo lähes 1 800 ja lähes 70 % raportoi työhyvinvoinnin parantuneen hankkeiden toiminnan avulla. (Lähde ESR Henkilö 9/2020) 

Hankkeissa on luotu useita työkaluja ja toimintatapoja työn organisointiin, johtamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Tuloksia voivat jatkossa hyödyntää muutkin yritykset ja työorganisaatiot toiminnassaan.

Kuva: Pixabay