Tsempataan töihin! 

Tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden työllistymistä ja samalla madaltaa vieraskielisten rekrytoinnin kynnystä tarjoamalla konkreettista tukea (kielitukea, tukea perehdytykseen, apua eri tukimuotojen selvittämiseen) työnantajille.

Peukkuja näyttävä nainen.

Sodexon rooli hankkeessa on toimia esimerkkinä myös muille yrityksille ja pilotoida hankkeen kanssa kevyempää työhön tutustumista, job shadowing-toimintatapaa. Järjestöt tarjoavat kieli- ja kulttuuriosaamisen, sekä matalan kynnyksen hankkeen kohderyhmän tavoittamiseen. Kunta ja TE-palvelut tarjoavat viranomaistuen ja -palvelut hankekumppaneille ja asiakkaille.

Lisäksi pilotoimme uudenlaista yhteisöajatteluun perustuvaa mobiilisovellusta, Community Bondia, jonka tavoitteena on toimia kohderyhmää yhdistävänä ja aktivoivana työkaluna. Sovelluksen on tarkoitus jatkossa toimia myös yhtenä yritysyhteistyön välineenä.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Asiakkaille tarjoamme päivystysmuotoista palvelua, jossa tarkastetaan asiakkaan tilanne, tehdään tarvittavat asiakirjat työnhaun tueksi, ja mietitään etenemismahdollisuuksia joko työn hakemisen, erilaisten palveluiden, tai koulutuksen kautta.

Esimerkiksi meille ohjautuu järjestön kautta henkilö, joka on asunut pitkään Suomessa, ehkä käynyt ammatillisen koulutuksen/osatutkintoja, ja haluaa löytää töitä. Kartoitamme mahdolliset työllistymisen esteet (=miksi työllistyminen ei onnistu esim. koulutuksesta huolimatta) ja mietimme hänelle sopivia vaihtoehtoja. Teemme hänelle CV:n ja haemme sopivia työpaikkoja. Seuraamme myös tilannetta mahdollisen työsuhteen syntymisen jälkeen, jotta asiakas kiinnittyisi uuteen työpaikkaan paremmin ja työnantaja myös saisi positiivisen kuvan meiltä tulevista työnhakijoista. Tämä on erityisen tärkeää, jos työnantaja ei ole aiemmin palkannut ketään/aiemmin ole palkannut maahan muuttanutta.

Kokemuksia jaettavaksi

Ihmisiä kurkistaa suuren puun takaa.

Aikaisemman hankkeemme pohjalta on tehty "Tsemppausta ohjaukseen"-opas sekä tuotekorttityyppinen opastus Tsemppari-toimintamallin kehittämiseen. Käytämme samaa toimintamallia myös nykyisessä hankkeessa, mutta yritysyhteistyöllä höystettynä.

 

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Suvi Lindén, suvi.linden(at)vantaa.fi, p. 0401938397 

Hankkeen tiedot

S21983 Tsempataan töihin!
Vantaan kaupunki, Sodexo Oy, Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry, Sahan-seura ry, Itä-Vantaan somalikulttuuriyhdistys ry ja Suomen venäjänkielinen osasto – Vantaan venäläinen klubi ry 
1.4.2020-31.3.2022 
Helsingin seutukunta 
Kustannusarvio 509 037 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)