TEHDAS – tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä

TEHDAS-hankkeessa luotiin työtä ja yrittäjyyttä Länsi-Uudenmaan alueella yli 45-vuotiaille työnhakijoille. Hankkeeseen osallistui reilu 300 työtöntä Länsi-Uudeltamaalta. Hankkeen toiminta oli ryhmämuotoista, jota toteutettiin Lohjalla, Vihdissä, Karkkilassa ja Hangossa. Ryhmäkohtaisen ohjelman kesto oli 20-60 päivää. Ryhmäohjauksen lisäksi panostettiin myös henkilökohtaiseen sekä pienryhmien ohjaukseen.

Maalipurkkeja ja käsi, jossa sivellin.

Ryhmämuotoiseen toteutukseen syntyi opintotarjotin, jossa uraohjauksen lisäksi oli tarjolla koulutuksellisia sisältöjä liittyen esimerkiksi yrittäjyyteen, digitaitoihin sekä lyhytkorttikoulutuksiin. Verkostoyhteistyön tuloksena toteutimme sisältöjä yhteistyökumppaneitten kanssa liittyen esimerkiksi ohjattuihin liikuntaryhmiin tai terveyden hoitoon. Asiakkaat loivat myös sisältöjä mm. työpajoja ja projekteja opintotarjottimeen oman osaamisen pohjalta. Näistä esimerkkeinä hyvinvointiluennot, luontoretket, kielikahvilat ja sirkuspajat.

Keskeistä hankkeessa oli oman osaamisen tunnistaminen, ohjaus, verkostoituminen, koulutukselliset sisällöt ja vertaistuki. Voimaantuminen ohjauksen, toiminnan ja vertaistuen avulla avasi uusia näkökulmia antaen rohkaisua päätöksiin.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Esimerkkejä hankkeen projekteista ja tuotteistamiseen liittyvistä työpajoista: 

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Parhaita onnistumisia olivat mm. asiakkaiden voimaantuminen ohjauksen, toiminnan ja vertaistuen avulla avaten uusia näkökulmia ja antaen rohkaisua päätöksiin. Ihmisten ohjautuminen työhön, koulutukseen, yrittäjyyteen tai muihin itselle oikeanlaisiin palveluihin ovat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta merkittäviä asioita. Vaikeasti mitattava mutta merkittävä asia oli sosiaalisten suhteiden syntyminen projektin aikana. Myös vahva verkostoyhteistyö tuotti lisäarvoa ohjaukseen ja yhdessä tekemisen kulttuuriin.

Projektissa asiakkaat toivat vahvasti esille tarpeen myös aikuisille suunnatuista ohjauspalveluista. Tasavertaiset ja yhdenmukaiset ohjauspalvelut tulisivatkin olla osana palvelujärjestelmää.

Kaksi tarinaa:

Kokemuksia jaettavaksi

Julkaisu: Mitkä tekijät edistävät tai estävät +45-vuotiaiden työllistymistä? : Näkökulmia ja kokemuksia ESR-projektiin osallistuneilta asiakkailta ja projektityöntekijöiltä

 

Lisätietoja 

Anne-Mari Hätönen 
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
anne-mari.hatonen(at)luksia.fi

Hankkeen tiedot

S20364 TEHDAS –tehtaillaan työtä ja yrittäjyyttä
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
1.8.2015-30.6.2017 
Helsingin ja Raaseporin seutukunnat 
Kustannusarvio 849 238 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)