Taide osana nuorten ohjausta Moodi-hankkeessa

Hankkeessa edistettiin etenkin työn ja opiskelujen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten pääsyä palveluihin kehittämällä monialaista työparitoimintaa. Nuorten ohjauksessa hyödynnettiin soveltavan taiteen menetelmiä nuorten itseilmaisun välineenä. Taiteen kautta nuoret saivat onnistumisen kokemuksia, ja he pystyivät sanoittamaan tunteitaan helpommin. Samalla tiivistettiin Vantaan kaupungin etsivän nuorisotyön ja nuorten aikuisten sosiaalipalveluiden yhteistyötä. Järjestöyhteistyötä lähennettiin myös erityisesti Tikkurilan Klubitalon ja Hyvät Tuulet ry:n sekä Vantaan nuorten aikuisten palveluiden välillä. Hankkeessa luotiin Heijastuksia-toimintamalli, psykososiaalisen vahvistamisen polku nuorille aikuisille.

Käytännön esimerkkejä

Hankkeessa työskenneltiin nuorelle itselleen sopivassa paikassa, joka usein oli nuoren koti, kahvila tai kirjasto. Ohjaushetki aloitettiin esimerkiksi maalaamalla tai piirtämällä sen hetkistä tunnetilaa, mikä avasi keskustelua. Nuorten tapaamisilla hoidettiin käytännön asioita, varattiin lääkäriaikoja ja tämän lisäksi vahvistettiin osallisuutta ja luotiin onnistumisen kokemuksia taiteen keinoin. Hankkeessa tuettiin nuoria työparina yksilötyön keinoin, minkä lisäksi kerran viikossa järjestettiin ryhmätoimintaa. Ohjaustyötä tehtiin kasvokkain sekä etänä hyödyntäen nuorille sopivia digialustoja kuten Zoomia.  

Hankkeessa tiivistettiin palveluiden välistä yhteistyötä ja koulutettiin nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Heille järjestettiin mm. monialainen verkostokokous, jossa pohdittiin sitä, kuinka palveluita saataisiin eheämmiksi: sellaisiksi, joista kukaan nuori ei tippuisi vaan saisi tarvitsemansa avun. 

Paras onnistuminen

Hankkeessa kokeiltiin onnistuneesti monialaista työparityöskentelyä, jossa sosiaaliohjaaja - etsivä nuorisotyöntekijä -pari ohjasi nuoria. Tämä sujuvoitti palveluihin pääsyä. Hankkeessa hyödynnettiin taideohjaajien osaamista. Luotua Heijastuksia-toimintamallia juurrutettiin Vantaan etsivään nuorisotyöhön, jossa hyödynnetään hankkeessa kehitettyjä toimintamuotoja edelleen.  

Hankkeessa havaittiin taiteen merkittävä hyöty nuorten osallisuudelle ja voimaantumiselle. Toteuttajien mukaan taidetta tulisi hyödyntää laajasti osana erilaisia palveluita. Taideohjausta voi toteuttaa myös etäohjauksena yksilötyöskentelyssä: Moodi-hankkeessa nuorille muun muassa postitettiin siveltimiä ja muita taidevälineitä, ja ohjaus toteutettiin verkossa. Vuoden 2020 alussa koronapandemia sulki monia palveluita, mutta hankkeen toiminta siirrettiin nopeasti verkkoon, eikä kukaan hankkeen nuorista tippunut palvelusta pois. Nuoriin ja nuorten tilanteisiin sitouduttiin. 

Kokemuksia jaettavaksi

Hankkeessa luotiin Heijastuksia-toimintamalli. Onnistunut lopputulos on nuoren pääseminen polulle, joka seuraavien palveluiden ja tukimuotojen kautta mahdollistaa opinnot tai työn. Polkua hahmotellaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Toimintamallia voi hyödyntää palveluiden kehittämisessä sekä nuorten aikuisten parissa työskentelevät voivat hyödyntää käsikirjaa oman työotteen tarkasteluun. Käsikirjasta löytyy konkreettisia menetelmiä taiteen hyödyntämisessä ohjaustyöskentelyssä. Linkki toimintamallin käsikirjaan

Lisätietoja

Päivi Ruotonen 
Etsivän nuorisotyön esimies 
Vantaan kaupunki
paivi.ruotonen(at)vantaa.fi 

Sanna Vaaltola 
Johtava sosiaalityöntekijä 
Vantaan kaupunki
sanna.vaaltola(at)vantaa.fi 

Hankkeen tiedot

Hankkeen tiedot 
 
S21249 Moodi
1.3.2018–31.12.2020 
Vantaan kaupunki
Helsingin seutukunta 
Kustannusarvio: 360 660 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)