Summa-hanke toteutti pelin nuorten työllistymisen tueksi 

Hankkeessa kehitettiin työn tarjontaa helpottava ja vertaisauttamiseen perustuva peli, joka auttaa joko työkokemuksen puutteesta tai sosiaalisesta arkuudesta kärsivää nuorta saamaan kokemusta työnhausta ja työllistymään. Käytännön tavoitteena oli edistää nuorten työllistymistä. Haminan kaupunkiin sijoittuva peli suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä pelipajoille osallistuneiden nuorten kanssa.

Hamina-peli.

Suoran työllistymisen ohella hankkeessa tuotettiin nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville menetelmä, jolla työllistymiseen tarvittavien taitojen oppiminen helpottuu. Hankkeessa huomio nuorten työllistymisen tukemisessa siirretään yksilönäkökulmasta yhteisöllisempään vertaisnäkökulmaan.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeen aikana pidettiin pelipajoja eri paikkakunnilla. Pajojen teemat ja toiminnat suunniteltiin yhdessä ryhmän jäsenten kesken heidän osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Yhdellä pajalla koodattiin työn tekemiseen liittyviä minipelejä ja vastaavasti toisella pajalla keskityttiin hahmojen suunnitteluun sekä pelin sisällön luomiseen.

Kuvakollaasi hankkeen tapahtumista.

Koska peli sijoittui Haminan kaupunkiin, halusivat kaikki nuoret osallistua opastettuun historialliseen kierrokseen kaupungilla. Näin osa pelihahmoista liittyy oikeisiin historiallisiin hahmoihin. Esimerkkinä tällaisesta hahmosta on hiirenkasvattaja. Pajoilla myös pelattiin paljon, mutta pelaamisella oli aina oma funktionsa: musiikki, hahmot, tarina, pelillisyys, kentät tai tasoilta toiselle siirtyminen. Pajojen kantavana teemana oli yhdessä tekeminen ja se näkyi nuorten osallistumisessa ja hankkeen tuloksissa.  

Hankkeen tuloksena syntyi digitaalinen Hamina 1810 – työ ei koskaan muutu -peli sekä pelin projektipohja (Unity), jonka päälle voi rakentaa oman pelin lisäämällä grafiikkaa, tarinaa ja musiikkia. Pelin lisäksi luotiin sarjakuvakirja Rasmus tarinoita työttömyydestä. Sarjakuva pohjautuu pajoille osallistuneiden nuorten henkilökohtaisiin kokemuksiin työttömyydestä. 

Pelin, projektipohjan ja sarjakuvan pääset lataamaan tästä linkistä

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Parasta hankkeen pajoilla oli yhdessä tekemisen, toisilta oppimisen ja osaamisen jakamisen tunne, joka antoi siivet tavoitteiden saavuttamiselle.

Sarjakuvan tarinat pohjautuvat nuorten omiin kokemuksiin työttömyydestä ja elämästä työttömänä. Pelin hahmot ja kuvitukset ovat hankkeen pajoille osallistuneiden nuorten suunnittelemia ja piirtämiä. Myös sarjakuvakirjan hahmo Rasmus on pajalle osallistuneen nuoren piirtämä.

 

Lisätiedot 

  • Halonen Terhi: hallinnointi, pelin sisällön suunnittelu (pedagoginen lähestyminen) ja pajaohjaus, p. 044 702 8429 
  • Lesonen Miikka-Petteri: grafiikka, pelin sisällön suunnittelu ja sisällön tuottaminen, p. 044 702 8583 
  • Myllylä Markus: grafiikka, pelin sisällön suunnittelu ja sisällön tuottaminen sekä pajaohjaus, p. 044 702 8560 
  • Pölkki Ronja: pelin käyttöliittymän ja sisällön suunnittelu sekä grafiikka, p. 044 702 8474 
  • Raunila Janne: Ohjelmointi p. 044 702 8721 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@xamk.fi 

Hankkeen tiedot 

S21108 Summa - pelillistetty vertaisauttaminen nuorten työllistymisessä 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Haminan kaupunki, Sotek-säätiö, Ravimäkiyhdistys ry ja Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 

15.9.2017-31.12.2019 
Kotka-Haminan ja Kouvolan seutukunnat 
Kustannusarvio 304 309 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)