RUUTI - sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit

Ruuti sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit -hankkeessa kehitettiin yli 30-vuotiaille opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille sukupuolisensitiivisiä uravalinnan aineistoa sekä opettajille ja ohjaajille työpaikkaohjauksen malleja. Malleissa huomioitiin eri sukupuolten mahdollisuuksia hakeutua ja tutustua ammatteihin heidän omien mielenkiintojensa ja ominaisuuksien mukaan. Hankkeessa heräteltiin osallistujia huomaamaan omia vahvuuksiaan ja kertomaan tämän päivän ammatillisesta opiskelusta.  

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa testattiin sukupuolisensitiivistä uravalmennusta, opettajien ja ohjaajien tietoisuutta ja menetelmiä sukupuolisensitiivisen ohjauksen käytännöistä ja työpaikoilla tapahtuvaa sukupuolisensitiivistä ohjausta.

Hankkeessa kehitettiin Ruuti-sukupuolisensitiivisen uraohjausvalmennuksen aineistoa korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Ohjauksen välineeksi ja sukupuolelleen ei tyyppilisiä ammattialoja miettiville ihmisille tuotettiin sukupuolisensitiivisiä uratarinoita eri ammattialoilta. Ruuti-sanomiin koottiin hankkeen oivalluksia ja tuloksia.  

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Hankkeessa tarkasteltiin mm. valmiita opiskelijan ohjausprosesseja, joihin kiinnitettiin lyhyitä sukupuolisensitiivisiä "Post It" lappuja, muuttamatta koko ohjausprosessia. Viesti muistuttaa esimerkiksi siitä, että koulutusmarkkinointiin kannattaa liittää eri sukupuolia edustavia ihmisiä edustamaan vahvasti eriytynyttä ammattialaa: "Pyri valitsemaan koulutusalan markkinointikuva siten, että se rikkoo perinteisiä sukupuolirooleja" tai "Opeta opiskelijalle harjoittelupaikassa työn edellyttämä ergonomia, jotta hän selviää työstä".   

Kokemuksia jaettavaksi

Hankkeessa tuotettiin sukupuolisensitiivinen uraohjausvalmennus, opettajien ja ohjaajien sukupuolisensitiivinen opas sekä työpaikkaohjauksen sukupuolisensitiivinen sovellus.  

Opettajille ja ohjaajille koottiin tasa-arvoon, sukupuolisensitiivisyyteen ja vahvuuksiin liittyviä toiminnallisia menetelmiä (esim. Tasa-arvobingo, etuoikeuskävely) ja muuta materiaalia. 

Lisäksi hankkeessa tuotettiin tasa-arvoon ja asenteisiin liittyvää materiaalia kuten hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden Asenne kohdillaan -peli (valmistuu joulukuussa 2020) ja hankkeen osallistujien näkemys tasa-arvosta ja sukupuolisensitiivisyydestä Julius Keisari feat. Liisa - Kaikki Kuulee -tasa-arvobiisin avulla.

Hankkeen materiaalit löytyvät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Lisätietoja

Kirsi Purhonen: koko hankkeen projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  
p. 044 702 8487, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
Anne Varonen: hankevastaava, Kouvolan Seudun ammattiopisto, etunimi.sukunimi@ksao.fi  
Sari Laiho: osahankkeen projektipäällikkö, Aikuiskoulutus Taitaja, etunimi.sukunimi@taitajantie.fi  

Hankkeen tiedot

S21354 RUUTI – sukupuolisensitiiviset ura-ja työpaikkaohjauksen mallit
1.9.2018 – 31.12.2020
Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat
Kustannusarvio 481 356 €
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)