Osaavasti yrityksiin 

Osaavasti yrityksiin -hankkeessa tuettiin forssalaisten nuorten työllistymistä ja helpotettiin yrittäjien rekrytointia. Palveluja kehitettiin sekä työnhakijoille ja työnantajille, toteutettiin ratkaisuja työn ja tekijän kohtaamiseen sekä vahvistettiin tiedontuotantoa.

Kaksi ihmistä kurkistaa "Opinnäytepankki" -bannerin takaa.

Hankkeen keskeisinä toimintaa ohjaavina teemoina ovat olleet yrityskentän ja julkisten palveluiden keskinäisen tuntemuksen kasvattaminen, nuorten työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen sekä tuotteistettujen työllisyyspalveluiden kehittäminen. Keskeisenä kehittämisen teemana on myös ollut entistä vaikuttavamman yhteistyön rakentaminen nuorten työllistämisen parantamiseksi yli toimialarajojen. 

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Hankkeessa kehitettiin työnhakijoita varten työnhaun koulutuskokonaisuus, johon sisältyi koulutustilaisuuksia työpajoilla, videoiden toteutusta työnhakuun liittyen sekä somekampanja. Työnhaun koulutukset tarjoavat nuorille selkeitä vinkkejä työnhaun eri vaiheisiin. Kolmella videolla ja koulutuskokonaisuudella käsitellään hyvän CV-kuvan kriteereitä, työnhaun mokia sekä yleisimpiä työhaastattelukysymyksiä ja vastausvinkkejä.

Videokamera kuvaamassa henkilöä.
Koulutuskokonaisuuden videoiden kuvausta.

Koulutusta pilotoitiin eri ryhmissä ja siitä jäi Forssan työpajojen käyttöön digitaalinen kokonaisuus toiminnan jatkamiseen. Koulutusmateriaali ja videot on käytettävissä jatkossakin muun muassa Ohjaamon toiminnassa. Materiaali on kaikkien saatavilla. 

Paras onnistuminen hankkeen aikana 

Tiedontuotanto liittyen työllisyyteen ja elinvoimaan. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli tiedottaminen alueen yrityksistä ja työpaikoista, palveluista sekä saatavilla olevasta työvoimasta.  

Hankkeen toimesta on toteutettu kuukausittain elinvoimakatsaus Forssan ja seutukunnan työllisyys- ja yritystoimintaan liittyvistä keskeisistä tiedoista. Elinvoimakatsausta on kehitetty tarpeen ja palautteen perusteella ja se on otettu osaksi Forssan kaupunkikonsernin tiedonjulkaisua.

Forssan elinvoimakatsaus heinäkuu 2020.

Tiedontuotannon avulla on voitu myös suunnata hankkeen toimintaa ja määrittää keskeiset palveluiden kehittämiskohteet. Hankkeessa on lisäksi toteutettu kehittämisen tueksi ja painopistealueiden kartoittamiseksi Forssan nykytila-analyysi. Analyysissä on tarkastelu elinvoimaan liittyviä keskeisiä teemoja työllisyydestä, väestörakenteesta, koulutuksesta ja elinkeinoelämästä. Analyysi tarjoaa hyvän mallipohjan myös muille kunnille, varsinkin seutukaupungeille.

 

Lisätietoja 

Projektipäällikkö Jukka Lidman, jukka.lidman(at)forssa.fi, p. 040 6685 157 

Hankkeen tiedot

S21055 Osaavasti yrityksiin
Forssan kaupunki
1.10.2017-30.9.2020
Forssan seutukunta
Kustannusarvio 262 544€ 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)