KunTeko 2020

Hankkeen logo.

KunTeko 2020 on kunta- ja maakunta-alan työelämän tuottavuutta, tuloksellisuutta ja laatua edistävä kehittämisohjelma. Tarjoamme erilaisia kehittämistä tukevia palveluja kuntatyöpaikoille kaikkialla Suomessa ja teemme hyvää kuntatyötä näkyväksi Tekojen torilla. Ohjelman taustajoukkoina toimivat KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa tuetaan kuntaorganisaatioiden kehittämistyötä sparrauksella. Sparrausta haetaan sähköisesti ja sitä voi saada 1-2 päivää. Sparraus on maksutonta, ulkopuolisen asiantuntijan tarjoamaa tukea työpaikan ajankohtaiseen haasteeseen. Ulkopuoliset asiantuntijat on kilpailutettu ja heidän kuvauksensa löytyy ohjelman nettisivuilta. Kuntaorganisaatio valitsee sparraajista sopivan asiantuntijan. Kuntaorganisaatio ja sparraaja sopivat tarkemmin sparrauksen sisällöstä. Sparraus toteutetaan etänä tai paikan päällä ja siihen osallistuu aina sekä johtoa, esimiehiä että henkilöstön edustajia.

Muistilehtiö ja kynä.

Sparraus sopii mihin tahansa muutostilanteeseen, yleisimpiä teemoja ovat prosessien kehittäminen, työyhteisön toimivuuden, yhteistyön ja toimintakulttuurin parantaminen, toimintatapojen uudistaminen ja asiakaslähtöisyyden edistäminen sekä työhyvinvoinnin kehittäminen.  Vuosina 2018-2020 sparrausta myönnettiin noin sadalle kuntaorganisaatiolle.

Tekojen torille voi kuka tahansa kunta-alan toimija viedä kehittämisteon eli kertoa, mitä kehittämisellä tavoiteltiin ja mitä sillä saatiin aikaan. Kehittämistekoja on lokakuussa 2020 yli 660. Kehittämisestä kertova teko voi olla mittakaavaltaan pieni tai suuri, koskea jotakin toimialaa tai koko kuntaa. Eniten tekoja on sosiaali- ja terveysalalta, toiseksi eniten opetuksesta ja kasvatuksesta. Kertomalla kehittämistyöstä Tekojen torilla saa näkyvyyttä omalle kehittämistyölle. Lisäksi muut voivat oppia toisten tekemästä kehittämistyöstä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Ohjelma on tavoittanut laajasti kuntakenttää: kahden ohjelmakauden aikana vuodesta 2015 mukana on ollut yli 230 kuntaorganisaatiota ja noin 5000 osallistujaa. Kun mukaan lasketaan tilaisuudet, webinaarit ja seminaarit, nousee osallistujamäärä jo kymmeneen tuhanteen.

Ohjelman palvelut eli sparraus, sisäisten kehittäjien valmennukset ja työpajat ovat olleet laadukkaita ja tehokkaita ja niillä on tutkitusti edistetty ja suunnattu kehittämistyötä organisaatioissa. ​Palaute palveluista on ollut kauttaaltaan erittäin hyvää. Ohjelman palveluja on ollut tuottamassa laaja joukko kilpailutettuja asiantuntijoita, joista on voinut valita sopivimman.  Ohjelman ulkoisen arvioinnin mukaan ohjelmassa on onnistuttu pureutumaan ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin ja palveluilla on tuettu uusien toimintatapojen käyttöönottoa, edistetty yhteistyötä ja henkilöstön innostusta.

Ohjelman viestintä on ollut laajaa ja monikanavaista. Hyvää kuntatyötä on tehty näkyväksi Tekojen tori -portaalissa, uutiskirjeissä, somekanavissa, juttusarjoilla, webinaareissa, podcasteissa ja palkitsemalla parhaat kuntatyön kehittäjät. Hyvän kuntatyön näkyväksi tekemistä arvostetaan ja pidetään ulkoisen arvioinnin mukaan tärkeänä.

 

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu 
anna-mari.jaanu(at)kt.fi
puh. 050 572 4620 

 

Hankkeen tiedot

S21159 Kunteko 2020 -kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma 

Suomen Kuntaliitto ry 
1.1.2018-31.12.2020 
Valtakunnallinen 
Kustannusarvio 1 562 748 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)