Iisisti töihin

Iisisti töihin -hankkeen tunnus.

Iisisti töihin -hanke edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Osatyökykyiset ovat voimavara yrityksille ja yhteiskunnalle. Monilla aloilla on pulaa työvoimasta. Työtehtäviä muokkaamalla ja osatyökykyisiä henkilöitä palkkaamalla voidaan vastata työvoiman tarpeeseen. 

Kumppaniyrityksistä kartoitetaan kohderyhmälle sopivaa työtä, muokataan kokonaan uusia työtehtäviä ja monistetaan näitä tehtäviä yrityksen sisällä. Osatyökykyiset saadaan työllistettyä heidän työkyvylleen sopiviin tehtäviin. Samalla luodaan myönteistä ilmapiiriä osatyökykyisten palkkaamiseen. 

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Punaiset kengät nousemassa portaita.

Hankkeessa on järjestetty yrityskohtaisia työpajoja, joissa on kartoitettu osatyökykyisille sopivia työtehtäviä ja muokattu uusia työnkuvia. Yrityksistä työpajoihin on osallistunut henkilöstöhallinnon asiantuntijoita ja rekrytoivia esihenkilöitä. Työtehtävien kuvaamista varten on luotu työnkuvauslomake, jota hankkeen työvalmentajat hyödyntävät työpaikan ja työntekijän yhdistämisessä.

Hanke esittelee yritykselle sopivia työnhakijoita ja yritys päättää palkkaamisesta. Usein työ alkaa työkokeilun avulla. Työvalmentaja tukee työnhakijaa ja yritystä työn aloituksessa. Työnhakijaehdokkaita löytyy sekä hankkeen omasta työnhakijapoolista, että työllisyyspalveluiden yhteistyökumppaneiden kautta.

Onnistuneen rekrytoinnin kannalta tärkeitä tekijöitä ovat työtehtävän ja osaajan kohtaaminen, tuki työn aloituksessa, työnhakijan valmentaminen sekä työyhteisön ja esihenkilöiden valmentaminen.

Paras onnistuminen hankkeen aikana 

Paras onnistuminen tähän mennessä on ollut hyvin sujunut yhteistyö kumppaniyritysten kanssa. Olemme perehtyneet yhdessä  Locus -toimintamalliin ja sen soveltamiseen suomalaisille työmarkkinoille. Korona-aika on asettanut haasteita työllistymistavoitteille, mutta samaan aikaan osatyökykyisten työnhakijoiden valmennus ja uusien yrityskumppanien etsintä on kuitenkin pysynyt käynnissä.

Kumppaniyritykset ovat antaneet panoksensa toimintamallin kehittämiseen ja työnantajan rekrytointioppaan laatimiseen. Hankkeessa järjestämissä työn muokkauksen työpajoissa on saatu lupaavia tuloksia uusista työnkuvista. Hanke tähtää siihen, että osatyökykyisen henkilön rekrytointiprosessi muodostuu osaksi kumppaniyritysten normaalikäytäntöjä. Tietoa ja kokemusta lisäämällä vaikutetaan asenteiden muuttumiseen.

Kokemuksia jaettavaksi 

Iisisti töihin -hankkeessa tuotetaan työnantajan opas osatyökykyisen työntekijän palkkaamisen ja monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen. Opas julkaistaan marraskuun aikana Tietyöelämään -verkkosivulla.

Verkkosivuilta löytyy myös opasta varten kuvattuja osatyökykyisten työntekijöiden haastatteluja.

 

Lisätietoja

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/iisisti-toihin 

Ville Grönberg 
THL, projektipäällikkö 
etunimi.sukunimi(at)thl.fi 
puh. 029 524 7130 

Twitter
Iisisti töihin
@IisistiH
#iisistitöihin

Hankkeen tiedot 

S21583 Iisisti Töihin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kuntoutussäätiö 
1.3.2019-28.2.2022
Helsingin seutukunta 
Kustannusarvio 767 167 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)