GameChangers

Hankkeen iso tavoite oli saada nuoria naisia kiinnostumaan työskentelystä peliteollisuudessa, joka on maailman suurin viihdeteollisuuden muoto ja yksi Suomen keskeisimmistä alati kasvavista digitaalisista vientialoista. Peliteollisuudessa tarvitaan diversiteettiä, jolla vastataan kuluttajien moninaistuviin tarpeisiin ja kehitetään ideoita, joilla tuotetaan uutta kasvua. Alalla on jo pitkään kaivattu naisten esiinmarssia.

Kaksi naista istuu tietokonenäytön edessä.

Hankkeessa järjestettiin lukuisia peliteollisuuden mahdollisuuksia esitteleviä tapahtumia, joissa etenkin alalla työskentelevät naiset toivat esille työtään ja polkujaan alan moninaisten tehtävien pariin. Hankkeen suurin juttu oli kaksi kertaa järjestetty englanninkielinen Beta-valmennus, jossa tuotettiin osallistujille kolmen kuukauden mittainen, kattava ja käytännönläheinen intensiivikoulutus peliteollisuuden avaintaitoihin, tiimityöstä Unity-koodaamiseen, ideoinnista markkinointiin, sekä avattiin mahdollisuuksia verkostoitumiseen pelialan ammattilaisten kanssa. Valmennuksen päätteeksi osallistujista muodostetut pelinkehitystiimit esittelivät YouTube-livestriimissä valmennuksen aikana toteuttamiaan pelidemoja.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa pilotoitiin Gamechangers Meetup -toimintamalli, jota voidaan luonnehtia rennoksi miniseminaariksi, jossa pelialalla toimiva naisammattilainen kertoi osallistujille omasta työstään peliteollisuudessa sekä antoi käytännön vinkkejä alalle pääsemiseksi. Lisäksi järjestettiin etenkin toisen asteen opiskelijoille suunnattuja, usein toiminnallisia pelialaa esitteleviä minimessuja, joissa painopiste oli nimenomaan sukupuolistereotypioiden hienovaraisessa purkamisessa. Usein käsityksenä, kun on, että peliteollisuus on lähinnä nuorten miesten koodaamia pelejä toisille nuorille miehille, mikä ei enää tilastollisestikaan pidä varsinkaan pelaajien näkökulmasta paikkaansa.

Piirroskuva, jossa nainen työskentelee tietokoneella.

Beta-valmennuksessa puolestaan painotettiin pelialalla ehdottoman keskeisten tiimityötaitojen kasvua tarjoamalla tiimeille jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää valmennuksen aikana hankkimiaan taitoja käytännön ryhmätöissä ja niin, että mukaan lähteneet peliteollisuudesta tulleet mentorit ohjasivat tiimien toimintaa oikeisiin suuntiin. Pelialan avaintaidot pyrittiin tuomaan esille erityisesti hyödyntämällä asiantuntijapuhujina alalla toimivia naisia, joita esiin nostamalla korjattiin  yhtäältä alaan edelleen erheellisesti liittyviä maskuliinisia mielikuvia sekä toisaalta annettiin valmennettaville käytännön esikuvia ja esimerkkejä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

40:stä valmennettavasta noin neljäsosa työllistyi pelialalle joko jo hankkeen aikana tai pian hankkeen jälkeen. Osallistujapalautteen perusteella ilman hanketta moni ei olisi edes miettinyt alaa potentiaalisena mahdollisuutena. Hanke oli lisäksi melko hyvin esillä julkisuudessa ja kasvatti yleisesti huomiota peliteollisuuden mahdollisuuksista Päijät-Hämeessä. Vaikkei tämä hankkeen keskeinen tavoite ollutkaan, nyt seudulla tehdään ensi kertaa töitä monella saralla peliteollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi, ja vieläpä naisvetoisesti.

Kokemuksia jaettavaksi

Hankkeessa toteutettiin mm. lukuisia pelialan naisten videohaastatteluita ja pelialalle ohjaava vinkkivideo, joka löytyy projektin verkkosivuilta www.gcproject.fi, jossa on myös muuta hyödyllistä materiaalia esimerkiksi opinto-ohjauksen tueksi ja uusien hankkeiden suunnittelun pohjaksi.  

Projektin verkkosivut

 

Lisätietoja

LAB-ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Ari Hautaniemi, ari.hautaniemi(at)lab.fi  
Projektipäällikkö Ria Gynther, ria.gynther(at)lab.fi 

Hankkeen tiedot

S21041 Gamechangers 
1.8.2017-31.1.2020 
Lahden ammattikorkeakoulu Oy 
Päijät-Häme  
Kokonaiskustannukset 344 820 € 
Hämeen ELY-keskuksen rahoitusosuus 75 % (ESR)

 

Kuvat: Pixabay