eSport Kipinä

Henkilö kuulokkeet päässä näytön edessä.

Hankkeessa pyritään aktivoimaan ja voimaannuttamaan e-urheilun avulla syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia 18–29-vuotiaita miehiä. Hankkeeseen osallistuvat ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa. E-urheilu kiinnostaa valtaosaa kohderyhmän henkilöistä ja lisäksi aiemmat kokemukset puhuvat sen puolesta, että kohderyhmällä on osaamista, jota he eivät itse tunnista. Tavoite on tarjota mahdollisimman matalalla kynnyksellä väylä päästä e-urheilutoimintaan mukaan ja sitä kautta aktivoitua, kiinnostua ja osallistua koulutus- tai työpaikan hakuun. Lisäksi pyritään heti tuomaan sosiaalisia kontakteja osallistujien elämänpiiriin livetapahtumissa tapahtuvan tiimityöskentelyn kautta.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Skynett Langames -tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen kutsuttiin kaksi hankkeen osallistujaa. Heidän kanssaan käytiin läpi, mitä tapahtumassa voisi tehdä ja minkälaista osaamista se vaatii. Tehtävien valinnan jälkeen heidät sijoitettiin tiimeihin ja hankkeen henkilökunta toimi apuna ja tukena. Toinen osallistujista toteutti somemarkkinointia ja toinen osallistui hankkeen suoratoistojen moderaattorina tapahtumaan sekä infotiimin tukihenkilönä. 

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Hanke on ollut käynnissä vasta vajaan vuoden, mutta koronatilanteesta huolimatta olemme onnistuneet saamaan yhden osallistujan työkokeiluun Trailblazers -organisaatioon. Tämä on hankkeen kunnianhimoisimpia tavoitteita, joten siinä onnistuminen jo ensimmäisen puolen vuoden sisällä on todella hyvä saavutus. 

Kokemuksia jaettavaksi

Tapahtumiin osallistuu lukuisia yhteistyökumppaneita, jotka toimivat hankkeen kohderyhmän parissa ja hankkeeseen otetaan mielellään mukaan mahdollisimman laaja kattaus tällaisia tahoja. Hankkeen henkilökunta on myös kokenutta e-urheilutapahtumien järjestämisessä sekä e-urheilutoiminnassa ylipäätään, joten osaamme tarvittaessa konsultoida ja neuvoa lähes kaikissa e-urheiluun liittyvissä asioissa.

Lisäksi toiminnan aikana syntyy e-urheilutapahtumia varten räätälöity tehtävätarjotin, jossa on kuvattuna erilaiset e-urheilutapahtumien tehtävät. Tämä toimii apuna myös muille e-urheilutapahtumista kiinnostuneille tahoille. Tehtävätarjotin julkaistaan hankkeen loppuessa.

Lisätietoja 

Ville Suutari, ville.suutari(at)lab.fi
Erno Salmela, erno.salmela(at)lut.fi

Hankkeen tiedot 

S21948 eSport Kipinä 
1.2.2020-30.9.2022
Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Etelä-Karjala ja Päijät-Häme
Kokonaiskustannukset 376 559 €
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 75 % (ESR)

 

Kuva: Pixabay