Kyvyt-hanke tukemassa syrjäytyneitä – "Keskittymällä ongelmiin sokeudumme mahdollisuuksilta" 

Hanke kehittää päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille opinto- ja työelämäpolkuja. Lähtökohtana ovat ihmisen voimavarat ja omat tavoitteet. Osana eteenpäin tukevaa poluttamista hanke tarjoaa aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa ja luoda osallisuutta, joka johtaa parhaassa tapauksessa toimijuuteen. Osallisuutta ei luoda ammattilaisten kehittämänä, vaan sen luovat osallistujat itse ja saavat hankkeesta tukea.

Kehittämistyönä hankkeen oppilaitoskumppani Suomen Diakoniaopisto (SDO) kehittää osaamismerkkejä, opinnollistamista ja matalan kynnyksen opintokokeilupolkuja sekä pelillistämisen malleja valmennuksen tueksi. Yhteistyössä hankkeen toimijat ovat kehittäneet eri tulokulmista valmennusmallit, joiden avulla viiteryhmään kuuluvien osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Hankkeella on kaksi valmennusmallia: SDO:n Kyvyt-käyttöön yksilö- ja ryhmävalmennus sekä Hoivan Työelämävalmennus RaVa (ravintola-ala) ja MeVa (media-ala). Lisätietoja valmennuksista (pdf). Näiden lisäksi hankkeessa käytetään Mieli ry:n Mielenterveyden ensiapukoulutusta osallistujien ja ammattilaisten kouluttamiseen. 

Käytännön esimerkkejä 

Asiakastyössä SDO:n valmennuksessa osallistuja päättää minkä asioiden parissa lähdetään työskentelemään. Valmentaja auttaa sanoittamaan tarpeita ja tavoitteita, mutta motivaatio ja sitoutuminen syntyy osallistujan omista toiveista ja tarpeista. Palvelulupaus on kiireetön kohtaaminen ja asioiden yhdessä opettelu.  Kohtaamisilla esimerkiksi autetaan osallistujia soittamaan yhdessä kadonneita työ- ja koulutodistuksia, tunnistetaan vahvuuksia eri menetelmin, luodaan ansioluetteloita ja käydään tutustumassa eri työelämämahdollisuuksiin. Osallistujia saatetaan palveluihin, ja koordinoidaan palveluverkoston toimivuutta sekä yhteisiä tavoitteita. Etäaikana osallistujien kanssa on opeteltu yhdessä asentamaan ohjelmat, luomaan tunnukset ja käyttämään etävälineitä ylipäätänsä. 

Kehittämisyhteistyössä on organisoitu tapaamisia konsernin sisällä toimijoiden kesken, jotta saadaan toimittua yli hallintorajojen asiakkaiden ollessa yhteisiä.  Diakonissalaitoksen Alppikadun matalan kynnyksen työtoiminnan ja SDO:n Alppikadun kampuksen kanssa on aloitettu yhdenmukaistamaan oppimisympäristöjä, jotta konsernin sisällä voidaan valmentaa tavoitteellisesti ja yhteisillä keinoilla. Samalla luodaan selkeä polku valmennuksesta opintoihin. Seurauksena SDO on hankkinut yhteistyöhön myös lisäresursseja opetuspuolelta. 

Toimintakeskus Sovinnon kanssa yhteistyössä on kehitetty osaamismerkkejä. Työelämän osaamismerkeillä valmennuksen tavoitteet tehdään näkyväksi. Ne auttavat valmennettavaa itsearvioinnissa ja toimivat osana osaamiskartoitusta vähentääkseen pudokkuutta opinnoissa. Merkit otetaan käyttöön pysyvissä rakenteissa ja pyritään juurruttamaan konsernin muihinkin palveluihin. Osaamismerkkejä käytetään Hoivan ravintolavalmennuksessa.

Lisäksi hankkeessa järjestetään ja kehitetään vertaistoimintaa. Hankkeessa edistetään osallisuutta tukevaa toimintaa järjestämällä osallisuutta tukevia projekteja esimerkiksi taiteen ja musiikin sekä tapahtumatuotannon saralla. Vuoden 2020 aikana hanke on muun muassa järjestänyt pop up -kulttuuritapahtumia Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa. Kokemusasiantuntija-räppäri ohjasi itseilmaisuryhmää, jonka tuotoksena äänitettiin studiossa osallistujien oma tuotos.

Paras onnistuminen

Hankkeessa parasta on ihmisten saattaminen eteenpäin. Hankkeen toteuttajien mukaan mikään ei voita sitä tunnetta, kun osallistuja pääsee opiskelemaan, työhön tai muuhun itse asettamaansa tavoitteeseen. Hankkeen ensimmäisen täyden toimintavuoden aikana 85 henkilöä on osallistunut yksilö- ja ryhmävalmennuksiin ja heistä 43 prosenttia on siirtynyt eteenpäin. Kirjo eteenpäin siirtymisissä on laaja aina yliopisto-opinnoista palkkatyöhön tai työkokeiluista vapaaehtoistyöhön.

Kokemuksia jaettavaksi

Hankkeessa on kehitetty työelämän ja sosiaalisen valmennuksen yhdistelmämalli. Mallia pilotoitiin syksyllä 2020 ja 2021 toteutetaan kolme valmennusta. Pilotti aloitettiin ravintola ja catering -alan työelämämallilla, ja nyt laajennetaan samalla mallilla media-alalle.

Kyvyt-hankkeen työvalmennuksessa yhdistetään sosiaali- ja eri ammattialojen osaaminen. Työvalmennuksessa osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua opinto- ja työelämään yhteisen tavoitteellisen tekemisen kautta, vahvistaa sosiaalisia taitoja ryhmässä ja edistää yksilöllisten tavoitteiden toteutumista. Eri alojen ammattilaiset tuovat valmennuksessa ammattitiedon ja -taidon osallistujien käyttöön matalalla kynnyksellä, ja Kyvyt-hankkeen työntekijät mahdollistavat uuden oppimisen tarjoamalla tukea yksilöllisesti. Työvalmennukseen kuuluu olennaisena osana ryhmän oman projektin suunnitteleminen ja toteuttaminen, joka rakentuu osallistujien ideoista ja mielenkiinnonkohteista. 

Yksilö- ja ryhmävalmennus yhdistävät etsivän työn ja kokonaisvaltaisen uravalmennuksen ideologiaa lisäämällä vahvan arjenhallinnanpainotuksen. Valmennus on tavoitteellista ja joustavaa. Valmennuksen tueksi on tehty viimeistelemätön Digitaalinen valmennusmalli uravalmennukseen, jossa on tehtäviä vahvuuksien tunnistamisesta aina arjen-, ahdistuksen-, talouden- sekä digitaalisen asioinnin -osioista. Rakenteilla on myös selkeä opinnollistamisen polku matalan kynnyksen työtoiminnasta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opintoihin. Hoiva Oy ja SDO tekevät yksilövalmennusta samoilla malleilla, ja osallistujat liikkuvat joustavasti hankkeen sisällä tarpeen mukaisesti.

Kyvyt-hankkeen sivuilta voi lukea artikkeleita, osallistujien kokemuksia hankkeesta sekä blogikirjoituksia

Lisätietoja

Jarkko Partanen
Projektipäällikkö
puh. 050 467 0110
jarkko.partanen(a)hoiva.fi

Hankkeen tiedot

KYVYT – Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille
1.4.2019 – 31.5.2022
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
Helsingin seutukunta
Kokonaiskustannukset 813 984 €
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 80 % (ESR)

Kuvat: Jarkko Partanen