Löydä luontosi – Eläinten kautta hyvinvointia ja aktiivisuutta nuorille

Hankkeessa työskennellään alle 29-vuotiaiden työttömien ja koulun keskeyttäneiden nuorten parissa. Nuorten voimavaroja tuetaan muun muassa toimien hevosten, alpakoiden ja erilaisten luontoelementtien kautta. Nuorten kanssa tutustutaan Kanta-Hämeen alueen luonto- ja eläintoimijoiden palveluihin, joiden kanssa pyritään luomaan kattavaa palveluverkostoa, jota voi jatkossa hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja sosiaalityössä. 

Nuoret pääsevät vierailemaan lähitiloilla esimerkiksi hoitamassa alpakoita. Toiminta tapahtuu maksimissaan kuuden henkilön ryhmissä, mikä takaa yksilöllisen tuen ryhmän tuoman verkoston ohella. Ryhmätoiminnalla pyritään tukemaan nuorten voimavaroja. Luonto ja eläimet saavat tutkitusti aikaan positiivisia vaikutuksia mielialaan, uneen, sosiaalisiin taitoihin ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin parantaminen ja sen vaikutuksen myötä mahdollinen eteneminen opiskelu- tai työpolulla.

Käytännön esimerkkejä

Hankkeessa on viikoittain kolme ryhmää: kaksi kerran viikossa tapaavaa ja yksi kaksi kertaa viikossa kokoontuva ryhmä. Yksi tapaaminen kestää neljä tuntia. Ryhmätoiminnan lomassa järjestetään myös tilaa yksilöllisille keskusteluille. 

Asiakkaat ovat hankkeessa noin kaksi-neljä kuukautta, riippuen henkilökohtaisesta tilanteesta tarvittavan tuen tarpeesta. Nuoren aloittaessa ja lopettaessa tehdään aina Kykyviisari. Nuoren kanssa käydään myös läpi yksilölliset tavoitteet ja lopuksi pohditaan hankkeen aikaista aikaa sekä suunnitellaan tulevaa. Loppukeskustelu toteutetaan ajatuskarttamallilla ja annetaan nuorelle sekä nuoren suostumuksen mukaisesti myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöille tai uravalmentajille.


Esimerkki ajatuskarttamallista, joka toteutetaan nuorten kanssa lopuksi.

Ryhmätoiminnassa otetaan huomioon jokaisen nuoren tarpeet. Nuori saa osallistua omalla tavallaan, joko katsoen sivusta toisten tekemistä, tekemällä itse tai auttamalla muita. Esimerkiksi valokuvaamisesta pitävä asiakas voi osallistua hevosten kävelylenkille valokuvaten. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen tuntee kuuluvansa ryhmään ja se on mieluista. Ohjaajan ja ryhmäläisten avulla voidaan vähitellen tukea nuorta tulemaan omalta mukavuusalueelta saaden uusia onnistumisen kokemuksia.

Toimintapäivä voi olla seuraavanlainen: Aamu aloitetaan käymällä läpi asiakkaiden sen hetkiset tuntemukset, hyödyntäen mm. erilaisia tunnekortteja. Tämän jälkeen siirrytään toiminnalliseen osuuteen, jossa hoidetaan yhdessä alpakoiden aamutalli, johon sisältyy esimerkiksi ruokinta, tallin siivous ja aitauksien tarkastus. Eläinten kanssa myös vietetään aikaa esimerkiksi kouluttamalla niitä tai vaikkapa ottamalla valokuvia, jolloin hyödynnetään myös toisenlaista oppimisen osa-aluetta. Päiviin liittyy myös ruoanlaitto, joka toteutetaan usein nuotiolla. Nuoret pääsevät oppimaan tulentekoa ja ruoanlaittoa, jossa käytetään erilaisia reseptejä. Tarkoitus on opettaa nuorille uusia taitoja ja vähitellen lisätä heidän vastuutaan päivän toiminnoissa. Nuorten osallisuuden tunne ja luottamus omaan tekemiseensä kasvaa.

Ryhmissä käydään myös tutustumassa eri kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin hyödyntäen muun muassa suunnistamista ja geokätköilyä. Liikkuminen tapahtuu pääosin jalkaisin, mutta esimerkiksi talvella käytössä ovat myös lumikengät. Päivän päätteeksi kartalta etsitään tulentekopaikka, jossa ryhmä voi tehdä nuotion ja syödä eväät. Tarkoituksena on, että nuoret oppivat saamaan positiivisen kokemuksen luonnossa liikkumisesta, eivätkä pelkää eksyvänsä. Liikkuminen yhdessä uusissa paikoissa tuo varmuutta kokeilla uusia asioita myös omassa arjessa. 

Paras onnistuminen

Hankkeessa parasta on ollut nähdä nuorten kehittyvän toiminnan aikana ja saavan lisää voimavaroja itselleen. Monilla nuorilla on esimerkiksi ollut aluksi pelkoja eläinten käsittelyn suhteen, mutta heidän rohkeutensa on kasvanut vähitellen: eräs nuori ei ensin uskaltanut edes koskea hevosiin, mutta kolmen kuukauden toimintajakson jälkeen hän uskaltautui jopa hevosen selkään. Nuoren kokemus itsensä voittamisesta ja onnistumisesta on palkitsevaa myös ohjaajalle.

Usein nuoret ovat vähäpuheisia ja varautuneita, mutta toiminnan aikana ja luottamuksen kehittyessä he alkavat kommunikoimaan ohjaajien ja muiden nuorten kanssa. Asiakkaat ovat kokeneet, että ryhmään on ollut helppo tulla ja koko on ollut sopivan pieni.


Projektityöntekijä Jukka-Pekka Miettinen ja projektipäällikkö Lotta Liehunen

Lisätietoja

Lotta Liehunen
projektipäällikkö
puh. 050 472 1300 
loydaluontosi.hameenlinna(at)4h.fi 

Jukka-Pekka Miettinen 
projektityöntekijä 
puh. 050 307 4440
toimisto.loydaluontosi(at)4h.fi 

Hanke 4H:n sivuilla

Hankkeen tiedot

S21865 Löydä luontosi 
Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry 
1.2.2020–31.12.2021 
Hämeenlinnan seutukunta 
Kokonaiskustannukset 197 990 € 
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 75 % (ESR)